Product image media
Product image media

Kursus i risikostyring

10.990,00 kr

Verden forandrer sig hurtigt

Hos Futurematch.dk tilbyder vi et kursus i risikostyring, som er et vigtigt redskab for organisationer i en verden, der konstant forandrer sig. Med god risikostyring kan man undgå at blive overrasket af uforudsete risici, som kan koste organisationen dyrt.

Styrk din risikostyringsproces

Vores kursus giver dig de nødvendige værktøjer til at forstå og etablere en effektiv risikostyringsproces. Gennem kurset vil du lære at arbejde med risikoappetit og -tolerance, identificere risici og planlægge foranstaltninger til at imødegå dem.

Indhold og udbytte

Kurset vil introducere dig til forskellige begrebsrammer for risikostyring og give dig indsigt i aktuelle emner som cybercrime, besvigelser og compliance. Du vil også lære om risikostyring i forhold til IT, herunder IT-sikkerhed og identifikation af risici. Efter kurset vil du have viden og redskaber til at besvare spørgsmål som: Hvad karakteriserer 'god' risikostyring? Hvordan kommer du i gang med risikostyringsarbejdet? Og hvordan etablerer eller styrker du risikostyring i din virksomhed?

Målgruppe

Kurset er målrettet ansvarlige for risikostyring, økonomi og controlling i mellemstore og større organisationer, såsom CFO, økonomidirektører, controllere og risk managers. Det er relevant for både private virksomheder og offentlige institutioner.

PwC - din partner i risikostyring

Hos PwC er vi dedikerede til at styrke tilliden i samfundet