Product image media
Product image media

Workshop i værdiansættelse

10.990,00 kr

Workshop i værdiansættelse

Behovet for værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele opstår som regel i forbindelse med køb eller salg af dattervirksomheder eller forretningsområder. Desuden ved gennemførelse af koncerninterne transaktioner, hvor man skal fastlægge markedsværdien af aktierne/aktiverne og efterfølgende dokumentere denne værdi over for skattemyndighederne. Men værdiansættelse kan også være relevant i andre situationer, fx i forbindelse med vurdering af udviklingsprojekter eller strategiske tiltag, nedskrivningstests og købesumsallokeringer.

Som deltager på workshoppen i værdiansættelse får du et solidt indblik i de forskellige begreber, analyser, metoder og processer, der anvendes i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele.

Udbytte

  • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til værdiansættelse
  • Indblik i hele værdiansættelsesprocessen og de typiske faldgruber
  • Viden om praktisk anvendelse af DCF-modellen samt markedsmetoden (multipler)
  • Viden om, hvordan man fastlægger afkastkrav
  • Indsigt i, hvordan man kan indarbejde risici og synergi i værdiansættelsen
  • Information om de problemstillinger, andre virksomheder møder i forbindelse med værdiansættelse
  • Praktisk arbejde med konkrete cases vedrørende værdiansættelse

Indhold

  • Forecasting, value drivers og indregning af synergi
  • Skat