Product image media
Product image media

Kursus i finansiel modellering

10.990,00 kr


Behovet for etablering af finansielle forecasts opstår eksempelvis i forbindelse med transaktioner, investeringskalkuler, vurdering af udviklingsprojekter, kvantificering af strategiske tiltag, investorrapportering og finansieringsoptag. Formålet er generelt at etablere og dokumentere de forventede økonomiske scenarier på et givent tidspunkt, og derigennem få et mere robust beslutningsgrundlag.


På kurset får du et solidt indblik i modelleringsprocessens delfaser – lige fra design af modellerne til den efterfølgende anvendelse. Du vil lære om etablering af value-driver baserede forecast modeller, som faciliterer detaljeret budgettering og forecasting ud fra virksomhedens finansielle nøgleparametre. Du får desuden praktisk erfaring med at bygge finansielle modeller i Excel ved at anvende best practice.

 

Udbytte


Efter kurset kan du bl.a. svare på:

  • Hvordan griber jeg modelleringsprocessen an på en effektiv måde?
  • Hvorfor bør man etablere modellens design, før man åbner Excel, og hvordan gøres dette på en struktureret måde?
  • Hvilke best practices findes der inden for modellering, og hvordan kan jeg bruge disse i praksis til at sikre maksimal brugervenlighed og reducere risiko for fejl?
  • Hvordan sikrer jeg en hensigtsmæssig anvendelse af modellen?
...%%%

...  

Indhold

  • Formålet med finansielle modeller og modelleringsprocessen
  • Design af en forecast model, herunder fastlæggelse af value drivers
  • Konstruktion af modellen, herunder best practices vedr. workbook-, worksheet- og formeldesign
  • Kvalitetssikring af Excel-modeller
  • Den løbende anvendelse, herunder forankring af modellen i organisationen
  • Praktisk erfaring med at designe og bygge en finansiel model, som faciliterer budgettering og forecasting af P&L, balance, pengestrømsopgørelse samt væsentlige KPI’er.
%%%I PwC arbejder vi som det førende revisions-, rådgivnings- og skattehus i Danmark for at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger.

Sammen med vores kunder finder vi løsninger på de udfordringer, der står øverst på det private erhvervslivs og det offentliges agenda. Vi er 2.500 medarbejdere og partnere, som brænder for at gøre en positiv forskel for kunder og kolleger. Globalt er vi næsten 280.000 PwC'ere, og i Danmark er vi markedsledende. Mød os over hele landet. Vi er der, hvor du er.

Succes skaber vi sammen …