Product image media
Product image media

NLP Supervisor

11.050,00 kr


Som supervisor støtter og motiverer du mennesker, der arbejder professionelt med andre mennesker. På vores supervisoruddannelse lærer du at sætte fagligheden i spil. Samtidig leder du en erkendelses- og læringsproces, hvor I undersøger de mange muligheder, enhver låst situation rummer.


 


Du lærer at supervisere både individuelt og i grupper – og du kan forhåbentlig afhjælpe det stigende problem med “omsorgstræthed”, som flere og flere oplever, når de i deres dagligdag arbejder med andre menneskers liv og udfordringer.


 


Kan du sige “ja” til et eller flere af disse punkter, vil du kunne have glæde af NLP Supervisor uddannelsen:

 • Du vil gerne klædes på til både det praktiske og metodiske i det at tilbyde supervision
 • Du vil gerne både tilbyde individuel supervision og supervision i grupper
 • Du vil gerne have redskaber til at kunne reflektere kritisk over din praksis og rolle som supervisor
 • Du arbejder allerede som supervisor eller drømmer om at videreuddanne dig til jobbet som supervisor.

 


Modul 1 – Rollen som supervisor, typer af supervision og træning i individuel supervision ...%%%

...

 • Definition af supervision, grænseflader til coaching, terapi, mentoring og rådgivning
 • Færdighedsorienteret, Indsigtsorienteret og Relationsorienteret supervision
 • Individuel supervision og avanceret spørgeteknik.


Modul 2 – Gruppesupervision og at arbejde systemisk


 • Gruppesupervision og forskellen til individuel supervision
 • Gruppeprocesser, procesfacilitering og at arbejde systemisk
 • At bruge rådgivning som en sammenfletning af viden
 • Forandringspsykologi og læring.


Modul 3 – Normers betydning samt certificering


 • Normers betydning i supervisionsprocessen
 • Certificering (skriftlig opgave og videoklip)
 • Næste skridt for dig som supervisor.