Product image media
Product image media

NLP Coach Practitioner - hold 1 2024

22.100,00 kr


Hvis du vælger vores NLP Coach Practitioner uddannelse, lærer du at coache andre mennesker, så de lettere når deres mål. Hæmskoen og det, der spænder ben for at nå et mål, er ofte menneskers ubevidste overbevisninger og vaner. Hvis du coacher andre, kan de blive mere bevidste om deres begrænsende automatiske tanker, og gradvist kan I ændre på deres mindset. Resultatet af vellykket coaching kan føre til en følelse af større motivation, frihed, glæde og kreativitet.


 


Du vil have glæde af en NLP Coach Practitioner, hvis du kan sige “ja” til en eller flere af disse punkter:

 • Du ønsker at motivere og hjælpe andre mennesker hen imod det, de ønsker sig
 • Du ønsker at blive bedre til at forstå og læse andre (og dig selv!)
 • Du ønsker at styrke dine evner til at kommunikere og samarbejde med dem, som ellers er svære at tale med
 • Du ønsker større tryghed i din rolle på jobbet
 • Du ønsker større overskud og mindre stress i hverdagen
 • Du ønsker at udvikle dig personligt.

 


Modul 1 ...%%%

...
På modul 1 arbejder vi med den klassiske coachingdisciplin, hvor coachens evne til at skabe forandringer via sproget trænes.


Vi arbejder med hele grundlaget for, at coachen kan bevare sin neutralitet og sit nærvær samtidig med at den coachedes verdensbillede udfordres på respektfuld og nysgerrig vis. 


Mere konkret er indholdet:

 • Hvad er coaching?
 • NLP’s kommunikationsmodel – hvordan vi alle subjektivt bearbejder virkeligheden
 • Sproglige mønstre, overbevisninger og værdier
 • Afkodning af tænkestile hos forskellige personer
 • Forskellige coachingværktøjer, f.eks. livshjulet og  tidslinjearbejde.


Modul 2

På modul 2 går vi videre med den klassiske coaching og dine kompetencer. Indholdet er:

 • At lede coachingprocessen med NLP
 • Hvad består tanker af?
 • Forskellen på de tanker, som støtter og fører os i mål og dem, som forhindrer os i at komme i mål
 • NLP coachingteknikker f.eks. opfattelsesposition (synsvinkelskift) og ankring
 • Værktøjer, der arbejder på flere abstraktionsniveauer f.eks. chunking og logiske niveauer
 • Elegante spørgeteknikker


Modul 3

På modul 3 arbejder vi med vores personlige strategier, overbevisninger og det, der kan stå i vejen for en forandring. Indholdet er:

 • Personlige strategier til f.eks. at motivere sig selv eller andre bedre eller til at træffe bedre beslutninger
 • Overbevisningers betydning for coaching – bl.a. hvordan du styrker kontakten til de ubevidste ressourcer og opdager de styrende overbevisninger, der ligger bag de valg, vi træffer (og ikke træffer)
 • Coaching af udfordringer på overbevisningsplan samt coaching, der afdækker ressourcer og mentale forhindringer
 • Skriftlig midtvejsevaluering


Modul 4

Her finpudses teknikkerne inden certificeringen, dels ved at træne et par nye, mere intuitive værktøjer dels ved praktisk at repeterer hele uddannelsens pensum. Indholdet er:

 • Hvordan du øger kendskabet til værdier og integrerer dem endnu bedre
 • Hvordan hjælper du coachee med at opdage de vigtigste værdier og kan at sætte økologiske (helhedsorienterede) mål, der nås
 • Livsmetaforer
 • Dit næste skridt som coach
 • Skriftlig og mundtlig certificering som NLP Coach Practitioner

 


På sidste modul bliver du certificeret som NLP Coach Practitioner med en skriftlig og en praktisk prøve.


 


En anerkendt uddannelse
Uddannelsen er tilrettelagt, gennemføres og evalueres i overensstemmelse med danske og internationale NLP standarder. Vi er godkendt af den danske uafhængige NLP Brancheforening.


Herudover er uddannelsen udviklet i forhold til standarderne hos ICF (International Coach Federation) – verdens største coachnetværk.