Product image media
Product image media

ISTQB Foundation Acceptance Testing

10.300,00 kr


Denne certificering giver dig en internationalt anerkendt certificering i grundlæggende agil software test.


 


 


På "ISTQB Foundation Acceptance Testing" får du en detaljeret forståelse af, hvordan testere kan samarbejde med forretningsanalytikere og produktejere for at maksimere effektiviteten af accepttest. Validering af forretningsløsningen er en vigtig aktivitet for produktejere (PO’er), forretningsanalytikere (BA’er) og testere. Design af accepttest ud fra acceptkriterier udføres bedst gennem samarbejde mellem rollerne for at sikre høj forretningsværdi af accepttestfasen og for at mindske risikoen ved releasen.


Vi får 2 intensive dage sammen med både teoretisk gennemgang, praktiske øvelser og diskussion. Vores undervisere lægger vægt på inddragende undervisning med mere fokus på dialog end på PowerPoint. Kursusmaterialer samt pensum er på engelsk, og vi kan gennemføre kurset med såvel dansk som engelsk tale.


 

Emner

 • grundlæggende roller og forhold mellem testere og BA’er
 • grundlæggende processer for forretningsanalyse og test og deres berøringspunkter
 • skrivning af acceptkriterier
 • udformning af accepttestcases
 • erfaringsbaserede tilgange til accepttest
 • modellering af forretningsprocesser og regler med BPMN og DMN
 • udledning af accepttest fra forretningsproces / forretningsmodeller
 • modellering af forretningsprocesser til accepttest
 • introduktion til ikke-funktionelle egenskaber og kvalitet i brug
 • test for brugervenlighed og brugeroplevelse
 • test for effektivitetseffektivitet
 • test for sikkerhed
 • behovet for samarbejde
 • accepttestaktiviteter, herunder fejlanalyse, rapportering og kvalitetssikring
 • værktøjsstøtte til accepttest
...%%%

...

 

Målgruppe


Acceptance Testing-kurset er især rettet mod testere, forretningsanalytikere og produktejere, der enten er eller forventer at blive involveret i accepttest. Da kurset er en udvidelse af ISTQB Foundation, er denne certificering en forudsætning for at kunne blive certificeret i ISTQB Foundation Acceptance Test Extension. Du kan godt deltage i kurset uden at have ISTQB Foundation, men i så fald kan du ikke tage den afsluttende eksamen. Det anbefales desuden, at du har mindst seks måneders praktisk erfaring med softwaretest i en eller anden form for projekt eller mindst seks måneders erfaring med forretningsanalyse, herunder en vis involvering i test.