Product image media
Product image media

ISTQB Advanced Test Manager

24.500,00 kr


Er du erfaren test manager, og vil du have udvidet dine kompetencer med en internationalt anerkendt certificering i avanceret test management? Vil du have en dybere indsigt i testprocessen og lære, hvordan du vælger den rette teststrategi? Vil du være endnu skarpere til at supportere dit team med at implementere og afvikle test på effektiv vis, så der skabes værdi – uanset om du befinder dig en traditionel eller agil kontekst?


Så tilmeld dig vores kursus ”ISTQB Advanced Test Manager med ekspert testkonsulent og foredragsholder Gitte Ottosen som underviser.


 


“ISTQB Advanced Test Manager” er et intensivt kursus, som lærer dig at definere det overordnede mål for test og at definere en teststrategi for systemet under test. Du får ligeledes indsigt i, hvordan du udarbejder test- og tidsplaner og sikrer, at dit projekt har tilstrækkelige ressourcer til at løbe opgaven.


Som en del af kurset får du desuden kompetencer i forhold til at udvælge, organisere og lede teams – at skabe et fagligt miljø, der sikrer et motiveret testteam. Kurset giver dig samtidig en generel indsigt i rollen som testmanager med det ansvar og de arbejdsopgaver, der følger ...

%%%

... med.


Kurset indeholder både teoretisk gennemgang, praktiske øvelser og diskussion. Vores undervisere lægger vægt på inddragende undervisning med mere fokus på dialog og mindre på PowerPoint.


Kursusmaterialer samt pensum er på engelsk, og vi kan gennemføre kurset med såvel dansk som engelsk tale.


 

Emner

 • Testprocesser
 • Testplanlægning og kontrol
 • Testanalyse og -design
 • Evaluering af slutkriterier og rapportering
 • Testlukningsaktiviteter
 • Teststyring
 • Risikobaseret test og andre strategier for prioritering og tildeling af ressourcer
 • Testdokumentation og andre arbejdsprodukter
 • Estimering
 • Definition og brug af testmetrikker
 • Den forretningsmæssige værdi af test
 • Distribueret, outsourcet og insourcet test
 • Reviews
 • Ledelsesreview og audit
 • Metrikker til reviews
 • Fejlhåndtering
 • Fejllivscyklus og softareudviklingslivscyklus
 • Fejlrapporteringsinformation
 • Vurdering af procesevne med fejlrapportinformation
 • Testprocesforbedring
 • Forbedring af testprocessen
 • TMMI, TPI Next, CTP og STEP
 • Testværktøjer og -automatisering
 • Valg af værktøj
 • Livscyklus for værktøjer
 • Personlige kvalifikationer og opsætning af testgruppen
 • Individuelle kvalifikationer
 • Dynamik i testgruppen
 • Testgrupper i større organisationer
 • Motivation
 • Kommunikation

 

Målgruppe


Kurset er et specialiseret kursus skræddersyet til dig, der arbejder som testkoordinator, test manager eller på anden vis har ansvaret for at gennemføre testprojekter. Det er en forudsætning, at du har en ISTQB Foundation certificering.