Product image media
Product image media

Grundlæggende kursus i Agil Porteføljestyring

6.100,00 kr

Mange danske virksomheder har opnået en betydelig modenhed med it-udvikling baseret på agile teams. I takt med den øgede modenhed og det fortsat stigende behov for it-udvikling er de agile programmer eller agile transformationer i virksomhederne og offentlige myndigheder steget markant i omfang, hvor rammeværk som SAFe har vundet frem. Agil udvikling i større stil er styret af en eller flere agile porteføljer, som typisk er forholdsvis traditionelle (PPM) eller agile.Det betyder, at mange virksomheder har såvel traditionelle som agile porteføljer, som skal styres. Kurset afholdes som et interaktivt forløb bestående af en række mindre oplæg og øvelser, hvor øvelserne vil bestå af refleksioner og afprøvning af metoder og værktøjer fra forskellige agile rammeværk.

Kursusmål

 • Introduktion til feltet og skiftet fra den traditionelle (PPM) porteføljestyring
 • Grundlæggende forståelse for hvad det vil sige at arbejde agilt på porteføljeniveauet
 • Governance af en agil portefølje, herunder roller og ansvar, artefakter (dokumenter) og ceremonier (møder)
 • Forståelse for virksomhedens eller myndighedens modenhed og udviklingsmulighederne, som følge heraf.
 • Grundlæggende forståelse for at arbejde agilt skaleret og udfordringerne herved
 • Viden om porteføljestyring i en agil kontekst fra strategi til udførelse
 • Værktøj til at synliggøre valg- og tilpasningsmulighederne af porteføljen.
 • Faciliteret behandling af projektkontoret rolle i en agile kontekst
 • Redskaber til at foretage bedre målinger og styring af porteføljen
...%%%

...
Generelt udbytte:

 • Mulighed for netværksdannelse
 • Karrierepotentiale for deltagere med ønsker om at arbejde med agil porteføljestyring
 • Professionelle kompetencer inden for området på masterniveau
 • Mulighed for at reflektere teoretisk over de store spørgsmål
 • Inspiration til drift og udvikling af porteføljen
 • Kursusbevis, som synliggør din viden på området


Underviser:
Klaus Nielsen er uddannet fra IT-Universitetet i København, Cambridge and indehaver af to MBA-uddannelser (HRM and Technology).


Kurset afholdes på IT-Universitetet i København.Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig til it-professionelle, som ønsker en opkvalificering indenfor agil porteføljestyring.

Forudsætninger

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du er bekendt med den traditionelle tilgang til porteføljestyring fra standarder som fx Management of Portfolios, PMI’ Standard for Portfolio Management, ISO 21505:2017, de agile rammeværker som fx DSDM, SAFe, Scrum of Scrums og lignende eller har haft undervisning på universitetsniveau indenfor området.

Kursusindhold