Product image media
Product image media

Digitalt Lederskab

20.000,00 kr

Alle virksomheder kan med digitalisering styrke deres leverancer og konkurrenceevne. Digitalisering ændrer ofte virksomhedens produkter, service og forretningsmodel. Det er derfor afgørende at it skaber værdi for virksomheden og fungerer som en vækstdriver frem for en omkostning. At opnå succes med digitalisering kræver derfor digitalt lederskab, der forbinder it med forretningen på et højt ledelsesmæssigt niveau.

Kursusmål

  • Viden om og indsigt i sammenhængen mellem strategisk ledelse og digital ledelse
  • Forståelse for at bygge bro mellem forretning og digitalisering gennem digitalt lederskab
  • Indsigt i at anvende modeller til strategisk positionering og strategiudvikling; så som: trendanalyser, værdikæder, Porters 5 Forces, Red/Blue ocean, Industry Life Cycle, Growth Matrix Strategy, BCG Growth Share Matrix, Balanced Scorecard og Strategy Maps
  • Viden om udarbejdelse af forretningsmodel og value proposition
  • Viden om digital forandringsledelse og kulturforståelse, herunder disruptive forandringer i forretningsmodeller og IT-understøttelse
  • Viden om værdidrevet IT-governance, model for business-case for digitaliseringsprojekter, program- og projektrisikostyring
  • Indsigt i analyser af CIO’s udfordringer på kort og længere sigt
  • Anvendelse af kunstig intelligens i en forretningsmæssig sammenhæng


Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig til nuværende og kommende digitale ledere enten inden for den private ...%%%

... eller offentlige sektor. Fx ledere af it-afdelinger, it-konsulenter, digitaliseringschefer, it-projektledere, rådgivere på it-områder, projektansvarlige, projektledere eller lignende.

ForudsætningerKursusindhold


Kurset er opbygget progressivt, så du først lærer at analysere interne og eksterne forhold. Dernæst lærer du om strategiarbejdet og til sidst lærer du at vurdere strategiens sammenhæng til ledelse og forretning. 


Analyse
Først lærer du at analysere konkurrencesituationen og virksomhedens interne og eksterne forhold med udvalgte strategiske analysemodeller. Her arbejder du konkret med metoder og værktøjer til at analysere den nuværende konkurrencesituation. Der bliver lagt stor vægt på analyse og en praktisk forståelse af de digitaliseringsudfordringer, som virksomheder befinder sig i. 


Strategi
Herefter lærer du at udvikle forskellige strategiske anbefalinger til at styrke forretningen og vurdere dem i sammenhæng med virksomheders ledelsessystemer, forretningsgange, organisation og virksomhedskultur samt digitaliseringsindsats. Du får metoder til udvikling af forretningsmodeller, hvor digitalisering indgår som en væsentlig drivkraft.


Implementering
Endelig skal forandringerne implementeres. Her bliver du klædt på til at gå i effektiv dialog med virksomhedens øvrige ledelse og topledelse om virksomhedens udviklingsveje, herunder anvendelse af digitalisering som drivkraft. Du får gode solide metoder til at drive it-projekter og får en forståelse for de forretningsmæssige rammer, som projekterne indgår i blandt andet gennem digital governance og business cases med fokus på gevinstrealisering.


Kurset foregår på dansk. Der er ingen eksamen, men alle deltagere får et kursusbevis, når kurset er gennemført.


Underviser:
Jimmy Kevin Pedersen arbejder som chefkonsulent ved Forsvarsministeriet. Han har siden 2006 været ekstern lektor på IT-Universitetet.
Kurset afholdes på IT-Universitetet i København.