Product image media
Product image media

Alle tiders GDPR-domme - på én dag

6.500,00 kr

Databeskyttelsesretten står ikke stille. Siden 25. maj 2018, hvor GDPR fandt anvendelse, er der kommet indtil flere afgørelser fra EU-Domstolen, som er afgørende for korrekt efterlevelse af reglerne. Derudover er der kommet en del afgørelser fra de danske domstole. På dette kursus bliver du opdateret på alt det, der ikke står direkte i reglerne. Domstolenes afgørelser er udtryk for gældende ret, og derfor skal de følges på samme måde, som den egentlige lovtekst. Har man ”kun” haft tid til at læse i reglerne, vil der ofte være megen afklaring at finde i selv dommene. I dommene konkretiseres begreber som ”personhenførbar”, ”ikke-økonomisk skade”, ”passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger” samt ”tilstrækkeligt beskyttelsesniveau” og meget mere. Begreber, der kan være dyre at arbejde med, hvis de fortolkes forkert. På dagen bliver du ført gennem alle relevante GDPR-domme og de konklusioner, der kan udledes heraf. Du bliver med andre ord skarp på de ofte snørklede juridiske begreber, uden selv at skulle læse dig igennem hver enkelt afgørelse.

Kursusmål

 • Lær at navigere i en dom uanset om den er dansk eller fra EU.
 • Forstå hvorfor dommerne fortolker reglerne, som de gør.
 • Få en langt bedre forståelse af de enkelte begreber, så de kan anvendes i praksis.
...%%%

...

Kurset henvender sig til


Alle, der vil være endnu skarpere på persondataretten både teoretisk og praktisk. Forudsætninger


Kurset er for alle, der arbejder med databeskyttelsesretten eller gerne vil blive klogere på den. Det er ingen forudsætning, at man kan recitere artiklerne i databeskyttelsesforordningen, men kurset er heller ikke et begynderkursus i GDPR.


 Kursusindhold

 • Introduktion til EU Domstolen
  • Hvem er det, og hvorfor skal man læse, hvad de skriver?
 • Domsanalyse og drøftelser
  • Lær hvordan du læser en dom, så du kan omsætte indholdet til praksis i hverdagen.
 • ”Bagklogskabens klare lys”
  • Brug teorien til at identificere udfordringer i tidligere juridiske vurderinger, både fra tilsyn og andre myndigheder såvel som private og offentlige aktører, der har fået mediedækning

 


Kursusform:


Praksisnær og dialogbaseret undervisning, der tager udgangspunkt i kursisternes konkrete problemstillinger og den underliggende juridiske teori. Der er deltagerbegrænsning på 10, så de deltagende får mest muligt ud af kurset.  Endelig følges Chatham House Rule, der kan læses hér: https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-ruleOm underviseren

Underviser: Daniel Hartfield-Traun

Daniel er jurist, ekstern lektor på jurastudiet på SDU og designer til daglig compliance-systemer til strategisk ledelse af GDPR, NIS2 og ISO27001. Derudover er han ekstern DPO hos en række virksomheder og myndigheder og rådgiver både store og små, offentlige og private organisationer om GDPR og informationssikkerhed. Daniel er desuden medforfatter til lærebøger om persondata og informationssikkerhed. Endelig har han en fortid i advokatfirmaet Nordia Law.