Product image media
Product image media

Bæredygtig projektledelse – Responsible Project Management®

9.800,00 kr

Bliv frontløber på den bæredygtige omstilling i din organisation med Responsible Project Management! I de kommende år vil krav til bæredygtig produktion og eksekvering blive en essentiel del af den moderne projektmodel. Det sætter store krav til organisationen, men også til dig som projektleder, der skal sætte handling bag ordene. I samarbejde med organisationen Responsible Project Management har vi sammensat et kursus, der giver dig metoder og værktøjer, som gør dig i stand til at arbejde bæredygtigt på tværs af projekters livscyklus, samtidig med at du styrker forretningen.

Målgruppe

Kurset i bæredygtig projektledelse er henvendt til dig, der arbejder med projekter, enten som projektleder eller -deltager, PMO, programleder eller projektejer. Din organisation er enten i fuld gang med, eller på vej mod, en bæredygtig omstilling, og har brug for konkrete værktøjer til, hvordan I omsætter tanker til handling og skaber forandring.

Forudsætninger

Det kræver ingen tidligere certificeringer eller erfaring med bæredygtighed at deltage. Dog er et grundlæggende kendskab til projekter og projektledelse et vigtigt udgangspunkt for at sikre, at du efterfølgende kan omsætte kursets indhold til din hverdag.

Kursusmål

Kurset ruster dig til at gøre en forskel i din organisations bæredygtige omstilling. Det ...

%%%

... gør vi ved at stille helt skarpt på blandt andet:

  • Hvordan du formulerer og udarbejder en bæredygtig business case i dine projekter
  • Hvilke redskaber, du kan tage i brug, når du skal implementere ansvarlig bæredygtig projektledelse
  • Hvordan du omsætter organisationens strategiske mål til et bæredygtigt fokus i dit projekt
  • Hvordan I måler og dokumenterer effekten af jeres indsatser
  • Hvordan I vurderer samarbejdspartnere og leverandører, så de aktivt bidrager til jeres bæredygtige transformation

På kurset lærer du at udarbejde en bæredygtig business case. Det gør, at bæredygtighed er tænkt ind som et styrende element allerede fra projektets fødsel. På den måde er det med, når du skal vurdere leverandører og samarbejdspartnere, samt i udarbejdelsen af både projektets scope og dokumentation. Det giver jer i sidste ende en konkurrencemæssig fordel i ræset mod den bæredygtige omstilling – og endnu vigtigere: I gør en forskel for planeten!

Kursusindhold

  • Indsigt i og forståelse for de 10 drivende principper i ansvarlig projektledelse
  • En dybere indsigt i, hvad begrebet bæredygtighed dækker over
  • Metoder og modeller til bevidstgørelse og dokumentation af indsatser i projektet
  • Brug af LEMON-modellen til at lede projekter ansvarligt
  • Interessenternes roller og ansvar i forhold til bæredygtighed både organisatorisk og projektmæssigt

Kursusforberedelse:
Ca. 3 uger før kursusstart får du tilsendt forberedelsesmaterialet til kurset, hvor dele er på engelsk. Det indebærer ca. 4-6 timers læsning, der skal være foretaget inden kursusstart.

Undervisningsform:
Kurset afholdes som et 2-dages klassekursus fra kl. 09:00-17:00 uden overnatning. Undervisningen vil veksle mellem teoretisk gennemgang af materialer, individuel refleksion og case-baserede gruppeøveler. Det forventes at du deltager aktivt i undervisningen og bidrager med egne perspektiver og input.

Eksamen:
Der er ingen eksamen efter kurset, men du får tildelt et kursusbevis, der bekræfter din deltagelse.

Underviser og sprog:
Som udgangspunkt foregår undervisningen på dansk, mens udvalgte dele af materialet er engelsk.