Product image media
Product image media

Brugertest i praksis

9.999,00 kr

Udbytte


Kurset giver dig en grundlæggende viden om brugertest og hvordan du indfører dette tidligt og løbende i dit udviklingsforløb. Efter kurset ved du:

 • Hvordan man kan inddrage sine brugere i løsningen
 • Hvordan man sikrer, at man laver det rigtige produkt
 • Hvorfor brugertest på et tidligt stadie er nødvendig
 • Hvordan man får inkorporeret brugertest sin i proces
 • Hvordan man udfører en brugertest i praksis, herunder
  • Hvordan man planlægger og designer en god brugertest
  • Hvordan du skal udføre din brugertest
  • Hvordan man kan bruge hypoteser som et værktøj I sine brugertests
  • Hvordan man laver en god rapportering, som er nem at forstå for alle
  • Hvordan man omsætter indsigterne fra brugertesten til ‘action points’

 

Målgruppe


Kurset henvender sig til alle der arbejder med digitale produkter og som skal i gang med, eller blive bedre til at brugerteste. Det inkluderer eksempelvis UX Designere, UX Researchers, Product Designere, Designere, Product Managers, Projektledere, Product Owners, Scrum Masters, Testere og E-commerce specialister. ...%%%

... Kurset er teoretisk og praktisk og ikke værktøjsspecifikt, så forudgående kendskab til bestemte værktøjer er ikke et krav.

 

Kursusform


Vi tager udgangspunkt i, hvordan en brugertest i praksis – trin for trin – bliver planlagt, designet, afholdt og afrapporteret, for på den måde at give dig et indblik i og en forståelse for processen. Kurset er ikke værktøjsspecifikt, så der vil blive undervist i den generelle forberedelse, opbygning, afholdelse og afrapportering af en brugertest. Det gennemgåede materiale opsummeres undervejs. På første kursus dag vil du få stillet en opgave som skal løses til anden kursus dag, her for du mulighed for at anvende din nye viden. På anden kursudag vil der desuden være mulighed for at diskutere dine udfordringer og oplevelser med opgaen, samt stille spørgsmål. På kurset vil der desuden være masser af eksempler fra den virkelige verden, så teorien holdes op imod noget håndgribeligt.

 

Underviser


Vores undervisere har ikke kun rutine i at undervise og formidle, men også mange års praktisk erfaring med brugertest og inddragelse af brugerne, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice.

 

Kursets indhold


På kurset Tidligt brugertest, kommer vi blandt andet omkring følgende emner:

 • Designmetoder og brugertest i forskellige faser
 • Brugertest i forhold til forskellige arbejds set-ups (agilt, scrum, projektbaseret mv.)
 • Typer af testmetoder
 • Opbygning af en hurtig prototype
 • Opsætning og prioritering af testhypoteser
 • Inddragelse af relevante interessenter og nøglepersoner
 • Brugertest i praksis
  • Planlægning og design
  • Rekruttering af testpersoner
  • Afvikling
  • Rapportering
  • Fra indsigt til action
 • Risici ved brugertest

 

Varighed


Kurset varer 2 dage