Product image media
Product image media

Practitioner in Agile Quality (PAQ)

14.999,00 kr

Udbytte


Du får en praktisk tilgang til teorien inden for agil softwaretest, og blandt andet følgende udbytte:

 • Evnen til at arbejde effektivt via et agilt mindset
 • Redskaber til at optimere (test)leverancerne i teamet
 • Du lærer at bygge kvalitet ind i processen og produktet løbende
 • Kendskab til at indføre tidlig test aktiviteter
 • Du bliver bedre til at tænke test ind løbende
 • Kendskab til hvad der skal til for at få succes med skalering af testen i agil sammenhæng

 

Målgruppe


Målgruppen for dette kursus er testere, Test manager, QA’er eller lign., der er i gang med et agilt projekt og ønsker at få bedre styr på, hvordan man tester i en agil kontekst.

 

Forudsætninger for deltagelse


Kurset er på practitioner/advanced niveau. Det forventes derfor at du har en certificering indenfor:

 • iSQI® Certified Agile Essentials (CAE)
 • iSQI® Certified Scrum Master Pro
 • ISTQB® Foundation Level Agile Tester
 • eller har mindst 2 års praktisk erfaring fra agile projekter
...%%%

...
Da kurset har en praktisk læringstilgang, forventes det at du har en solid teoretisk viden på det agile område, da det ellers kan være svært at følge kurset og efterfølgende bestå eksamen.


Derudover forventes det, at du enten har en ISTQB CTFL-eksamen, eller på anden baggrund er i stand til at anvende metoder og teknikker, som f.eks.:

 • Testteknikker – ÆP / GVA / Tilstandsovergangstest / Beslutningstabeller / Udforskende test
 • Basal testterminologi
 • Forstå forskellen mellem funktionel og ikke-funktionel test, inkl. basal viden om performance og usability testing
 • Udføre alle aktiviteter i ISTQBs generelle testproces

 

Kursusform


Kurset er en blanding mellem teori og praktik med klar vægt på den praktiske del. Der vil være lektier efter hver kursusdag, i form af læsning af pensum og opgaveløsning 1-2 timer pr. dag. Kurset er på dansk, men materialet og eksamen er på engelsk.