Product image media
Product image media

Forretningsanalyse i agile projekter

9.999,00 kr

Forretningsudbytte:


Nedenstående er hvad man som organisation eller team får ud af at få uddannet én eller flere i kurset Forretningsanalyse i agile projekter.

 • I får i organisationen en bedre kommunikation via en fælles forståelse for forretningsanalyse i agil kontekst, samt en ensartet terminologi.
 • Interessenter får en bedre og fælles forståelse af hinandens behov og ønsker.
 • I får en mere effektiv forretningsanalyse ved at få et ensartet og struktureret metodeapparat i organisationen.
 • I kan optimere jeres indsats med forretningsanalyse, ved at få en forståelse af hvor det skaber værdi og passer ind i de forskellige faser af udviklingsprocessen.
 • I kan øge forretningsværdien af jeres produkter, ved at få metoder og teknikker som sikrer, at I bedre rammer kundernes behov og jeres forretningsmæssige mål med jeres IT-løsninger.
 • I får en forståelse af hvordan forretningsanalyse kan være med til at sikre IT-løsninger i rette kvalitet, hurtigt og omkostningseffektivt.Kursusudbytte


 


Efter kurset har du som deltager følgende kompetencer:

 • Du kan skabe en rød tråd fra strategi til udvikling
 • Du kan facilitere en diskussion om forretningsværdi
 • Du kan identificere hvor et produkt befinder sig i produktets livscyklus
 • Du har kendskab til metoder som egner sig til de forskellige faser i et produkts livscyklus herunder idégenerering, specifikation og dokumentation af behov og krav, implementering og vedligehold.
 • Du kan anvende udvalgte agile forretningsanalysemetoder
...%%%

...

 

Målgruppe:


 


Kurset er for dig, som arbejder med eller har interesse i forretningsanalyse, og som gerne vil blive bedre til at arbejde med forretningsanalyse i agile projekter. Din rolle er typisk forretningsanalytiker (FA’er) eller business analyst (BA’er), men kurset er også relevant for produktejere (PO’er), forretningsrepræsentanter, scrum mastere, projektledere og andre som arbejder i agile teams, f.eks. udviklere og testere.