Product image media
Product image media

Linjetabsberegning med HEAT2, Udvidet kursus

8.250,00 kr


Det påpeges i Bygningsreglementets kapitel 11, at kuldebroer er meget vigtige at medtage i beregningen af varmetabet, da kuldebroer potentielt kan medføre et 50-70% højere transmissionstab i en bygning. Det er derfor afgørende for bygningers energieffektivitet at kunne udpege og kvantificere kuldebroer.


Med det øgede fokus på forskel mellem det beregnede og faktiske energibehov understreges vigtigheden af korrekt inkludering af kuldebroseffekter i bygningers energiberegninger yderligere. Foruden et varmetabs- og økonomiaspekt, kan kuldebroer også føre til kondens og skabe risiko for svampe- og skimmelskader og dermed påvirke brugernes sundhed og trivsel.

Udbytte


Du vil lære at anvende at HEAT2 til at modellere, beregne og vurdere mere komplekse konstruktioner.

 

Målgruppe


Dette kursus henvender sig til brugere af HEAT2-programmet, der allerede har grundlæggende erfaring med at udføre “simple” beregninger i overensstemmelse med retningslinjer som DS 418.


 


Undervisningsmaterialer er tilgængelige online, så sørg for at medbringe din egen bærbare computer på kurset.


 

Pris ved tilmelding til både grundkursus og udvidet kursus


Tilmelder du dig til begge kurser, kan du opnå ...%%%

... 10% rabat på det samlede deltagergebyr. Rabatten træder i kraft ved samtidig tilmelding til begge kurser og vil fremgå af fakturaen.


 

Mængderabat


Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at aftale nærmere.


 


 

Undervisere

 
Jørgen Rose, Seniorforsker, BUILD Aalborg Universitet


Jørgen har brugt HEAT2 programmet siden 1995, hvor han arbejdede med kuldebroer i forbindelse med sit eksamensprojekt på DTU og efterfølgende i forbindelse med PhD, som også omhandlede kuldebroer.


Jørgen har i en række år undervist på civilingeniøruddannelsen på DTU i Lyngby, og underviser i dag fast på Aalborg Universitet (Sydhavnen) i forbindelse med Master i Bygningsfysik, hvor han bl.a. er kursusansvarlig for kurset ”Varmeteori og –Praksis” på 1. semester.


På master-uddannelsen underviser Jørgen ligeledes i brugen af HEAT2 på uddannelsens 2. semester.

 
Nanna Dyrup Svane, Specialist, Artelia A/S


Nanna har 12 års erfaring som rådgiver og specialist inden for optimering af bygningsdesign, energiforbrug, indeklima og bæredygtighed og har derfor indgående kendskab til udfordringerne i byggeriets proces.


Nanna har i mange år undervist internt i Artelia A/S i kuldebroer og deres betydning, og er nu en fast del af underviserteamet på Danvaks udvidede kursus i linjetabsberegning med HEAT2.

  %%%Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, der er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA. Danvak arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter.