Product image media
Product image media

Commissioning

26.750,00 kr


Kurset afholdes over 2 x 2 kursusdage – du finder de konkrete datoer i kursusbeskrivelsen, ved at trykke på tilmeld-knappen.


 

Formål med kurset


Vi oplever, at der er et stigende behov for færdigheder inden for dette felt i forbindelse med kravsspecifikation, projektering, opførelse, aflevering og drift af byggerier i Danmark.


På dette kursus får du trin-for-trin gennemgang af alle aktiviteter og dokumenter i Commissioning-processen til bygninger. Du får indblik i commissioning aktiviteter i alle byggeriets faser helt fra aftaler og kontrakter med alle interessenter til et år inde i driftsfasen. På kurset vil du deltage i at stille Commissioning-krav, planlægge, granske, teste og dokumentere. Kurset giver dig dermed praktisk kendskab til alle elementerne i Commissioning-processen. Kurset er opbygget i to moduler hver af to dages varighed.


 

Kursusdeltagere vil opnå:

  • Hvad det indebærer for bæredygtighed og bygningsværdi, at byggeriet gennemgår Commissioning-processen til bygninger i henhold til Dansk Standard DS 3090.
  • Hvorledes du indtræder i rollen som leder eller specialist i Commissioning-processen.
  • Hvad bygherrens fordele og investering indebærer samt bygherrens egen rolle i Commissioning-processen.
  • Hvad driftsherren skal være opmærksom på i bygherrens Commissioning-proces, samt hvad driften selv skal yde for at få varigt udbytte commissioning-processen.
  • Hvad de projekterendes rolle er i Commissioning-processen, hvad der skal tilføjes i deres aftaler for at det lykkes, både for bygherren, for de projekterende selv og alle andre interessenter.
  • Hvad entreprenører og leverandører skal byde ind med som professionelle deltagere i bygherrens Commissioning-proces, hvad der skal stå i deres aftaler for sikre, at bygherren får sine krav opfyldt, og de udførende selv afleverer gnidningsfrit og minimerer garantiudkald.
...%%%

...
Underviserne på kurset er erfarne Commissioning-specialister, der giver stribevis af tips og tricks til praktisk gennemførelse af Commissioning-processen.


 

Undervisningsmaterialer


Standarden DS 3090, program og deltagerliste bliver udleveret ved kursets start. Øvrigt undervisningsmateriale bliver lagt tilgængeligt online før kurset starter.


 

Mængderabat


Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at aftale nærmere.


 


 

Undervisere

 
Ole Teisen, Chief Consultant, Commissioning, Facilities Management, Project Management, Sweco Danmark A/S


Ole har stor erfaring med formidling af Commissioning-processen til bygninger. I de over 20 år, Ole har arbejdet med Commissioning-processen, har han jævnligt afholdt undervisningsforløb, foredrag og indlæg på konferencer i både Danmark og i udlandet.


Siden 2018 har Ole undervist på Danvaks Commissioning kursus sammen med Christian Hansen.


Ole har desuden været forfatter og medforfatter ved udgivelsen af adskillige publikationer om Commissioning-processen til bygninger, Værdibygs vejledning i Commissioning-processen, Dansk Standard DS 3090, REHVA Guidebook 27 og Guidebook 29 om Commissioning som kvalitetsstyringsproces og ASHRAEs guidelines og standarder for Commissioning i USA.


Ole er aktiv deltager i det EU-finansierede forskningsprojekt QUEST (2019-2022), hvor der forskes i værdien af kvalitetsstyringsprocesser i byggeri.


Læs mere på: https://project-quest.eu/

 
Christian Hansen, Fagchef, Bygningsautomatik, WSP Danmark A/S


Christian er maskinmester og elinstallatør og har været bygningsautomatikentreprenør i 17 år og derefter driftsrådgiver i 16 år.


Desuden har Christian været Molio fagredaktør i mere end 10 år for beskrivelsesværktøjet ”Bygningsinstallationer”, hvor tværgående krav og grænseflader beskrives.


Ovenstående giver en stor erfaring fra begge sider af ”bordet”, samt at Christian underviser på en del specialtilpassede kurser.

%%%Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, der er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA. Danvak arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter.