Product image media
Product image media

CTS-anlæg. Konstruktion, installation og drift

6.900,00 kr


Med korrekt anvendelse af CTS/BMS-systemer kan bygningsejere/driftsfolk, smart og innovativt, sikre den danske målsætning om en CO2-reduktion på 70% i 2030.


Fremtidens og BR18´s krav til moderne byggeri giver mulighed for at man i bygge- og installationsbranchen kan skabe en mere bæredygtig og energibesparende fremtid. Dette kan gøres med et CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) eller BMS (Building Management System).


Udover en energi-rigtig drift, kan man øge komforten for bygningens brugere, automatisere driftsprocesser og styre bygningens energioptag optimalt.


Modtage alarmer og notifikationer hvis tekniske installationer fejler, mangler performance, eller af anden grund ikke virker. Løbende indsamle og lagre data om performance og proces.

 

Formål


På dette kursus får deltagere et indblik i, hvad et CTS/BMS-anlæg er, og hvordan disse anlæg kan beskrives og konstrueres i byggefasen. Dermed efterfølgende sikre funktionalitet, energioptag og samspil imellem de tekniske installationer i et byggeri.

 

Udbytte


Efter deltagelse i  kurset kan deltagerne overvåge en bygning via adgang til bygningens tilstandsdata fra CTS-anlægget, og samtidig være i stand til at drifte bygningen på ...%%%

... den meste økonomiske og energimæssigt rigtige måde. På dette kursus samler vi den relevante og tilgængelige viden, som gør det muligt at arbejde kvalificeret med CTS-anlæg. Med denne viden bliver man i stand til at sikre at CTS-anlæg bliver konstrueret og installeret korrekt og udnyttet til dets fulde potentiale iht. lovgivning og krav til komfort.

 

Indhold

  • Hvad er et CTS-anlæg?
  • Opbygning og projektering af et CTS-anlæg
  • Anvendelsesmuligheder og on-line betjeningsmuligheder
  • Hvordan kan man beskrive et CTS-anlæg i byggefasen og sikre bedre kvalitet
  • Hvilke regulativer/lovgivning der er vigtige at kende til (BR18, EU-krav, DS)
  • Kvalitetssikring og dokumentation af anlæggets funktioner, samspil og virkemåde

 

Målgruppe


Ingeniører, teknikere, slutbrugere, driftsansvarlige og installatører. Vi byder alle kursister med relevant baggrund velkommen uanset erhvervserfaring.

 

Mængderabat


Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063 for at aftale nærmere.


 


 

Underviser


Johnny Hansen, energi analyse, løsningsarkitekt


Johnny har mere end 30 års erfaring i branchen for BMS/CTS. De senest 6 år i Schneider Electric, har Johnny med baggrund i hans erfaring, hjulpet kunderne med uddannelse i anvendelse af CTS og rådgivet om energioptimering.


Erfaren underviser og formidler af tekniske materialer til brug for uddannelse i bygningsautomatik og CTS-systemer m.m.

  %%%Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, der er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA. Danvak arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter.