Product image media
Product image media

4×4 event – Det bæredygtige indeklima

1.750,00 kr

Vi bygger og drifter bygninger med det formål at skabe et godt indeklima. Uden et godt indeklima kan en bygning ikke være bæredygtig – socialt, økonomisk eller miljømæssigt.


Behovet for varme, ventilation, lys og gode rammer (det gode indeklima) afføder et stadigt større klimaaftryk, hvis vi ikke passer på og det er ikke bæredygtigt. Igennem tiderne har vi sat større og større krav til den komfort, vi som mennesker skal have, når vi opholder os i en bygning.


Den 1. januar 2023 blev der for nybyggeri over 1.000 m² indført et krav om en CO₂-grænseværdi svarende til  12 kg CO₂-ækv/m²/år . Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af en energiramme. Fra 2025 kommer grænseværdierne også til at gælde for nybyggeri under 1000 m².


Ifølge Social- og Boligstyrelsen mødes aftaleparterne ultimo 2023, som forventer, at de fremtidige grænseværdier vil blive fastsat til:


 


2025: 10,5 kg CO₂ – ækv/m²/år
2027:    9,0 kg CO₂ – ækv/m²/år
2029:    7,5 kg CO₂ – ækv/m²/år


 


For at overholde disse fremtidige grænseværdier, er byggebranchen nødsaget til at være meget (mere) kritiske i forhold ...%%%

... til, hvordan man bygger og hvilke materialer iman vælger i byggeriet.

  • Har denne stramning af grænseværdierne indflydelse på indeklimaet?
  • Kan man optimere på de tekniske installationer i bygningerne, så man kan imødekomme grænsen for udledning af CO₂- ækv/m²/år i 2025?
  • Kan ny teknologi og nye måder at tænke indeklima på, være med til at sænke udledningen af CO₂?

Dette stiller Danvak og faggruppen Danvak Indeklima skarpt på i tæt samarbejde med Energiforum på dette event.


Dette event er 1 ud af 4 events, som vi planlægger i 2024, med 4 forskellige faglige temaer, hver af 4 timers varighed og med 4 relevante indlæg.

  %%%Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, der er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA. Danvak arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter.