Product image media
Product image media

Varmeanlæg fra A til Z

25.750,00 kr


Kurset afholdes over 2 x 2 hele kursusdage – du finder de konkrete datoer i kursusbeskrivelsen, ved at trykke på tilmeld-knappen.


 

9 ud af 10 varmeanlæg i Danmark fungerer ikke, som de er tiltænkt. Det er bare sjældent, der er nogen, der opdager det!


Hvis du stadig bygger varmeanlæg, som man har gjort siden 60’erne og 70’erne, er der stor sandsynlighed for, at disse anlæg hører til blandt de 9. Det resulterer i et større energiforbrug og dårligere komfort end nødvendigt.


Vil du gerne have, at dine anlæg ligger i de 10 %, der tilgodeser alle nutidens krav, både til komfort og energieffektivitet, så er det tid til, at du bliver bragt på omgangshøjde med den tekniske udvikling og nutidens myndighedskrav til varmeanlæg.


Krav fra brugerne til komfort, krav til energieffektivitet og krav fra kollektive eller vedvarende forsyninger betyder, at det bliver stadig mere kompliceret at sikre optimal funktion af varmeanlægget. Fejlretninger, tidskrævende afleveringer og utilfredse kunder og brugere er hverdagskost, men det behøver det ikke at være.


 

Indhold:

...%%%

...
På kurset ”Varmeanlæg fra A til Z” bliver alle aspekter af projektering af varmeanlæg gennemgået i både teori og praksis, herunder:

 • Opbygning af forskellige typer af varmeanlæg
 • Udformning og drift af forskellige former for varmegivere
 • Regulering af varmeydelser
 • Teoretiske og praktiske forhold omkring pumper
 • Valg af kompletterende komponenter
 • Metoder til at sikre korrekt vandbalance

 

Udbytte:

 • Du lærer at udforme et varmeanlæg, så det kan reguleres og drives hensigtsmæssigt og energiøkonomisk, ligesom du vil få den nyeste viden om korrekt dimensionering af varmekilderne.
 • Du opnår indsigt i de mange faldgruber, der kan medføre dårlig komfort og øget energiforbrug.
 • Du bliver i stand til at se sammenhængene mellem anlægsudformning, valg af varmegivere og regulering af ydelser.
 • Du får viden om de forskellige komponenter, der kan lette den daglige drift af et varmeanlæg.

 

Derudover får du:

 • Adgang til kompendium med alle slides inklusive kommentarer og gode råd
 • Beregningsværktøj til dimensionering af reguleringsventiler
 • Mulighed for faglige diskussioner om varmeanlæg

 

Målgruppe:


Kurset er for alle, der vil have indgående viden omkring udformning og drift af varmeanlæg. Kurset er primært for rådgivende ingeniører, men også interessant for maskinmestre, vvs teknikere, driftsfolk, sælgere fra leverandører m.fl.


 

Mængderabat


Ønsker flere personer fra samme virksomhed at deltage i kurset, kan vi tilbyde 5% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 2 personer og 10% rabat på deltagergebyret ved samtidig tilmelding af 3 personer m.fl. – Kontakt sekretariatet på 36369063

 

 

Undervisere

 
Ejvind Løgberg, Chefrådgiver, Fagspecialist VVS, MSc., NIRAS A/S

 • Ekstern lektor i bygningsinstallationer, DTU-BYG (2000 – 2002)
 • Censor i bygningsinstallationer, DTU-BYG (2003 – )
 • Kursusleder og underviser på Danvaks kurser om Varmesystemer (2003 – )
 • Fagleder med ansvar for udvikling og formidling af viden og erfaring inden for VVS
 • Specialist i varmeanlæg
 • Medlem af DS normudvalg for varmeanlæg, DS 469 (1998 – 2014)
 • Medredaktør af SBI-anvisning 175, Varmeanlæg (1996 – 2000)
     
Dennis Bang, Maskinmester / Partner, CxPartner ApS


Maskinmester med mere end 10 års erfaring inden for optimering og fejlsøgning af HVAC-anlæg. Dennis har undervist i indregulering og regulering for IMI Hydronic Engineering og er årlig gæsteunderviser for Zealand og KEA VVS-installatører inden for indregulering og opbygning af vandbårne anlæg.


Skræddersyet kurser til rådgivende ingeniørvirksomheder i måleudstyr og software HySelect samt anlægsopbygning.


Til daglig er Dennis medejer af CxPartner som teknisk byggeleder med fokus på HVAC, indregulering re-design og optimering.

 
Bjarne Andreasen, Head of IMI Hydronic College, IMI Hydronic Engineering A/S


Bjarne som er uddannet VVS Tekniker og lærer, har undervist inden for VVS siden 1979, bl.a. 4 år på VVS linjen på Teknisk Akademi i Aarhus.


Har siden 1999 undervist globalt på IMI Hydronic College med hovedvægt på hydrauliske forhold i væskebårne VVS-anlæg, herunder teori og praksis inden for regulering og indregulering.

 
Michael Norup, Produktchef Pneumatex, IMI Hydronic Engineering A/S


Mere end 20 års erfaring indenfor HVAC-området med speciale i trykhold og vandkvalitetsprodukter til alle typer installationer.


Sidder i interne specialistudvalg, samt foretager undervisning på alle niveauer internt såvel som eksternt.


Har derudover ansvar for projektsalg, der også indebærer avanceret beregninger og tilbud.

   
Henrik Steimer, Installatør AK, Intern teknisk salg, WILO Nordic


Uddannet VVS-Installatør og kølemontør med mere end 17 års erfaring indenfor HVAC-området.


Tidligere faglærer igennem 6 år med undervisning af ventilationsspecialister og energispecialister på Roskilde Tekniske Skole samt på TEC.


Har arbejdet hos Wilo de seneste 1,5 år med internt teknisk salg, herunder ansvar for tilbud og rådgivning.

   
Mikkel Andersen, Ejer / HVAC-konsulent, HVAC Rådgivning


Mikkel har bred erfaring inden for VVS-installationer med fokus på optimal drift og vedligehold, samt granskning af VVS-projekter. Mikkel har stor erfaring med indregulering af vand-, varme- og køleinstallationer samt fejlfinding på disse systemer.


Som indreguleringsspecialist har Mikkel arbejdet sammen med producenter ifm. udvikling af nye HVAC- produkter, og derudover sidder Mikkel i netværksgrupper som arbejder med faglig udvikling af projekteringsværktøjer, samt undervisning og vidensdeling indenfor HVAC-området.


Har desuden været med i DS normudvalg for varmeanlæg DS469 i perioden 2021-2022 og har undervisnings-erfaring fra tidligere arbejdsgiver (Sweco Danmark) på interne kurser vedr. projektering, indregulering, energioptimering, fejlfinding og projektgranskning.

  %%%Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, der er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA. Danvak arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter.