Product image media
Product image media

Det værdiskabende bestyrelsesarbejde

25.900,00 kr

Få indblik i, hvordan du skaber resultater, og bliv klogere på dit ansvar som bestyrelsesmedlem


At blive valgt til at sidde i bestyrelsen er en tillidserklæring, som kræver en grundlæggende forståelse for dit ansvar og rammerne for arbejdet i en bestyrelse.


På denne uddannelse får du indblik i, hvordan du kan skabe resultater gennem dit bestyrelsesarbejde - både på bestyrelsesmøderne og i samarbejdet med selskabets direktion.


Når du har de grundlæggende kompetencer i dit bestyrelsesarbejde på plads, vil du i højere grad kunne bidrage til selskabets værdiskabelse og dermed sikre den nødvendige succes for selskabet.


 

Bliv klædt på til det strategiske arbejde


Som bestyrelsesmedlem er du en del af selskabets øverste ledelse og har dermed medansvar for værdiskabelsen.


Strategien er det vigtigste værktøj for bestyrelsen, og det er der kommet langt større fokus på.


En vigtig del af arbejdet i bestyrelsen er derfor at sikre, at selskabet arbejder efter den ”rigtige” strategi. Det betyder at få udarbejdet en velfungerende strategi for selskabet og sikre, at direktionen følger ...%%%

... de anvisninger, som bestyrelsen giver.


Denne uddannelse ruster dig til dette og det øvrige arbejde som bestyrelsesmedlem, og samtidig styrker du din personlige kompetenceprofil.

 

Målgruppe


Uddannelsen er rettet mod nye og kommende bestyrelsesmedlemmer og erfarne bestyrelsesmedlemmer, der ønsker et brush-up.


 

Dit udbytte

  • Gennem uddannelsen får du et indblik i rollen som bestyrelsesmedlem, arbejdsområderne og arbejdets kompleksitet.
  • Uddannelsen giver dig konkrete værktøjer, der sammen med en forståelse for det finansielle, herunder evnen til at læse og forstå et årsregnskab og dets nøgletal, klæder dig på til rollen som bestyrelsesmedlem.
  • Du får viden om, hvordan du sikrer overholdelse af selskabsloven i dit bestyrelsesarbejde.

 

Virksomhedens udbytte

  • Virksomheden får et bestyrelsesmedlem, der kender sin rolle og ved, hvilke opgaver og hvilket ansvar rollen indebærer.
  • Et bestyrelsesmedlem, der kan bidrage til værdiskabelsen i selskabet, fx ved at være med til at sætte fokus på, hvad virksomheden skal leve af på langt sigt.
  • En kvalificeret sparringspartner for direktionen, der samtidig har fokus på kontrolopgaven, herunder økonomi-, risko-og krisestyring.
%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.