Product image media
Product image media

Teamcoaching

0,00 kr

Læs mere om kurset


Teamcoaching som metode bidrager til at skabe indsigt i og anerkendelse af de grundlæggende forskelle mellem medarbejdere og ressourcer i teamet samt ikke mindst optimere og effektivisere samarbejdet.


Teamcoaching er for alle fra øverste ledelse til det sidste lag i organisationen – alle steder, hvor du har med mennesker at gøre, som arbejder sammen. Processen går ud på at synliggøre, hvordan vi gerne vil arbejde sammen og være overfor hinanden.


Ethvert team er en levende organisme af forskellige mennesker i forskellige kulturer og derfor er ikke et eneste forløb identisk, hvilket gør teamcoaching unikt, fordi den justerer sig i nuet. 


Forud for teamcoaching inviteres samtlige teammedlemmer med til et kort kick-off, hvor de bliver informeret om, hvorfor og hvad vi skal, samt hvem teamcoachen er. Formålet med kick-off er at forventningsafstemme og fjerne eventuelle tvivl og bekymringer. Efterfølgende har teamcoachen en individuel samtale med hvert teammedlem for at afdække personlige relationer i teamet. Gensidig tillid mellem teamcoach og leder er essensen af et godt forløb, og derfor er det et krav, at lederen indgår i et individuelt coachingforløb før, mellem og efter teamcoachingforløbet. ...%%%

... Forløbet slutter af med en skriftlig evalueringsrapport til henholdsvis team og leder samt opfølgning.


Program/kursusindhold


Teamcoaching er en proces, hvor det handler om at tale sammen i øjenhøjde og blive opmærksomme på alle de små ting i dagligdagen, som frembringer konflikter, misforståelser og ineffektivitet. På den måde skaber vi gensidig tillid, tryghed ved at sætte os selv i spil hvilket viser graden af fællesskabet og resultaterne.

Teamcoachingmodellen er et eksempel på hvordan processen forløber. Det er vigtigt at understrege, at ethvert teamcoachingforløb tilpasses til hvert team. Emner som kan tages op under teamsessioner i teamcoaching er f.eks. kraftfuld kommunikation, aktiv lytten, konflikthåndtering, overbevisninger og skyggearbejde, tilstande, Enneagrammet, feedback, identificering af talenter etc.

Der arbejdes i teamsessioner á tre timer eller i workshops á hele dage.

Teamcoachingmodellen:

Teamcharter


  • Fundament for opbygning af teamet
  • Indsigt i hinandens styrker, fælles værdier og støttende regler

Vision

  • Synliggørelse af nye handlinger for at opnå visionen
  • Fælles retning for det mål, som teamet ønsker at arbejde for sammen

Mission

  • Enighed i teamet om konkret måde at være på for at opnå visionen
  • Hvordan sikrer teamet måden at være på for at opnå visionen

Målafklaring

  • Teamets nye muligheder for hvem og hvad synliggøres
  •  
  • Enighed i teamet om hvordan målet skal implementeres