Product image media
Product image media

Business Continuity - efter ISO 22301

0,00 kr

Læs mere om kurset

Kurset lærer dig at implementere et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS), som klæder organisationen på til at beskytte og videreføre driften i krisesituationer. Du lærer desuden at opstille kritiske målepunkter samt at styre de risici, som påvirker jeres forretning.   Program 08:30 Morgenmad 09:00 Introduktion til Business Continuity, ledelsesstandarder og ISO 22301 10:15 Pause  10:30 Planlægning af et ledelsessystem for forretningskontinuitet (BCMS) 11:00 Etablering af Business Impact Analysis og Business Continuity-planer 12:30 Frokost 13:30 Risikovurdering: identifikation, analyse og evaluering af risici 14:30 Pause 14:45 Håndtering: udpegning af foranstaltninger til håndtering af risici 15:30 Evaluering og forbedring af et BCMS 16:15 Opsamling