Product image media
Product image media

Begrebsmodellering

0,00 kr

Læs mere om kurset

Det er nødvendigt at have styr på begreber og data for at få processer og it-løsninger til at hænge sammen. Begrebsmodellering fokuserer på at definere forretningsmæssige begreber som led i at strukturere forretningsmæssige data, så alle interessenter har samme forståelse af de forretningsmæssige begreber.   Forretningsmæssige begreber identificeres, navngives og defineres ved hjælp af begrebslister eller begrebsmodeller i UML-notationen.   På firmakurset introducerer vi rammerne og de redskaber, der anvendes ved begrebs- og informationsmodellering. Her får deltagerne også lejlighed til at arbejde med begrebslister og at arbejde med at skrive gode begrebsdefinitioner. Deltagerne introduceres også til de fællesoffentlige modelregler (FDA), som kan give inspiration til egen arkitekturpraksis.