Product image media
Product image media

M_o_R 4 Practitioner

19.000,00 kr

Vores intensive M_o_R® 4 kursus giver kursisterne en grundig forståelse af Management of Risk – M_o_R® 4-metodologien. M_o_R® 4 er et kombineret Foundation & Practitioner kursus, som bliver afholdt over 3 dage. Du vil efter kurset været klar til at tage din M_o_R® 4 Practitioner eksamen. Vores mål er at tilbyde informativ og praktisk rådgivning, så hver kursist med det samme kan anvende M_o_R® 4-rammeværket til at realisere real værdi. Dette omfatter alle organisationer uafhængigt af deres sektor, lokation og produktsortiment. Det er endda brugbart i alle dele af livet både i og uden for en organisation. Managment of Risk (M_o_R® 4) kurset indeholder en række praktiske øvelser for at sikre, at teorien bliver foranket, og kursisterne føler sig trygge i den praktiske anvendelse af M_o_R® 4. Ekstra aftenarbejde vil være påkrævet i en form af konsoliderende læsning og besvarelse af spørgsmål fra testeksamen. Kursisterne skal forvente at bruge ca. 1,5 time under kurset på aftenarbejde.

Målgruppe


M_o_R® 4 er ideel til enhver, der arbejder inden for et virksomhedsledelsesmiljø, der er ansvarlig for at identificere, vurdere, planlægge eller styre risici eller rapportere om risikostyringsaktiviteter på tværs af organisationen.Forudsætninger


Det ...

%%%

... anbefales, at du har en rimelig risikoforståelse i din organisation, da du kan blive bedt om at gennemgå dine egne eksempler som en del af kurset. Men der er ingen andre forudsætninger for at deltage i M_o_R® 4. Certificeringen er gyldig i 3 år.Kursusmål


Management of Riks (M_o_R® 4) er designet til at hjælpe din organisation med at etablere et effektivt rammeværk for risikostyring, som gør det muligt for dig at træffe kvalificerede beslutninger om de risici, der kan påvirke jeres strategi-, portefølje-, program-, projekt-, produkt- og driftsmæssige mål, såvel som en integreret tilgang, der giver den øverste ledelse en oversigt over risici.


Vi tilbyder praktisk rådgivning indenfor risikostyring, hvor vi viser hvordan risici er forbundet med muigheder og gevinstrealisering. M_o_R® 4 er universelt anvendelig og stemmer overens med ISO standarder.


Under hele kurset vil vores M_o_R® 4 underviser hjælpe kursisterne med at forstå fordelene ved at anvende M_o_R® 4 metodologien og rådgive omkring, hvordan dette kan opnås på en informativ og praktisk måde.


I slutningen af dette kursus vil du være i stand til at:

 • Forstå formålet og principperne for risikostyring
 • Forstå, hvordan risikostyring gælder inden for og på tværs af 6 perspektiver
 • Forstå, hvordan mennesker og kultur påvirker effektiv risikostyring
 • Forstå, hvordan man anvender de 8 processer for risikostyring for at skabe og værne om værdi


Kursusindhold


Kursusforberedelse


Vi anbefaler at du bruger ca. 15 timer på at gennemgå M_o_R® 4 materialet inden din kursusdeltagelse. Aftenarbejde under kurset vil være påkrævet.


Undervisningsform


Det er et 3-dages kursus med en efterfølgende eksamen, som du selv booker. De to første dage er fra kl. 09.00 - 16.30 og den tredje dag er i tidsrummet kl. 09.00 - 15.00.


Eksamen


Efter kurset kan du booke din eksamen ved at bruge din eksamensvoucher. Det er en forudsætning, at du har deltaget i kurset, før du kan gå til eksamen. Din eksamen er online og skal tages efter kurset.


Eksamen er en multiple choice på 65 spørgsmål. For at bestå, skal du have minimum 33 korrekt svar.  Eksamen varer 2 timer og 15 minutter, hvis dit modersmål er engelsk. Hvis engelsk ikke er dit modersmål, så vil du få 25% ekstra tid.


Underviser og sprog


Underviser taler engelsk og kursusmateriale samt eksamen er på engelsk.


Prisen inkluderer


Officiel M_o_R e-bog: Management of Risk: Guidance for Practitioners


M_o_R4 forberedelseshæfte


M_o_R4 Practitioner eksamen


Frokost, the og kaffe under kurset


Dit udbytte:

 1. Du får kompetencerne til at identificere og vurdere trusler til jeres projekt, programmer og forretning som helhed
 2. Du bliver en nøgleperson for ledelsen, idet du besidder viden om et kritisk område af enhver forretning
 3. Du sænker omkostningerne i jeres projekter, fordi du kan håndtere uforudsete udfordringer og således minimere økonomiske tab eller spildt tid

Virksomhedens udbytte:

 1. Organisationen får en medarbejder, der med en best practice certificering kan bygge jeres risikostyring op omkring gennemtestede standarder og således minimere trusselsbilledet markant
 2. Er organisationen en offentlig myndighed, får I nu de bedste forudsætninger for at efterkomme compliance og i sidste ende sikre potentielt samfundskritiske funktioner mod trusler
 3. Organisationen får en konkurrencemæssige fordel, fordi en robust risikostyringsstrategi gør jer mere sikre at investere i, samarbejde med og ikke mindst handle hos

 


Introduktion til emnerne i M_o_R® 4 Practitioner


Introduktion til M_o_R® 4


Kursisterne introduceres til risikostyring og M_o_R® 4 rammeværktøjerne. Gennem hele vores forløb er fokus for organisationen eller dele af organisationen at skabe og beskytte værdi. Værdi kan være i form af fordele, hvor nyttige de er eller vigtigheden af en eller flere resultater. At forstå, hvad en risiko er, og hvorfor og hvornår vi bør udføre risikostyring, og hvordan risikostyring er en del af god selskabsledelse og intern kontrol. Kursisterne bliver også introduceret til fire fiktive scenarier, der er storyboardet i løbet af kurset.


M_o_R® 4 Principper


M_o_R® 4 principper er afgørende for udvikling og vedligeholdelse af god risikostyring. De er beregnet til at guide en organisation til at udvikle sin egen tilgang til at opfylde deres specifikke behov.

 • Målafstemt
 • Passer til konteksten
 • Engagerer interessenter
 • Giver klar vejledning
 • Informerer beslutningstagning
 • Faciliterer løbende forbedringer
 • Skaber en støttende kultur
 • Opnår målbar værdi

  M_o_R® 4: 6 Perspektiver


Risikostyring er fokuseret på mål og beslutningstagning. Målene og beslutningstagningen i hvert perspektiv vil være forskellige. Dette skal også afspejle skræddersyet praksis og kontrol.


De fleste organisationer vil ikke operere på tværs af alle seks perspektiver, men vil have strategiske og operationelle mål. En af de mange styrker ved M_o_R® 4 er den fulde integration af alle seks perspektiver, hvilket giver en samlet tilgang, der letter eskalering, delegering og aggregering af risiko.

 • Strategisk
 • Portefølje
 • Program
 • Projekt
 • Produkt
 • Operationel

 


M_o_R® 4: Arbejde mere Agilt


M_o_R® 4 adresserer også de unikke udfordringer ved at arbejde på en mere agil måde, og vejleder hvordan man effektivt integrerer risikostyringen med agile praksis på alle niveauer i en organisation. Hjælper både teams og enkeltpersoner med at bruge risiko til at øge virksomhedens agilitet og modstandskraft. Kort sagt, at forstå risiko som en mulighed såvel som en trussel, hvordan det muliggør forretningssucces, når det styres effektivt.
 


M_o_R® 4: Mennesker


En ny tilføjelse til M_o_R® 4 er et kapitel om ”Mennesker” og ”kultur”, som viser, hvordan implementeringen af en positiv risikokultur giver mennesker i en organisation færdigheder til at håndtere risiko på en kollaborativ, kommunikativ og gennemsigtig måde. Emnerne omfatter udvikling af en understøttende risikokultur, involvering af interessenter, opbygning af individuel kompetence og arbejde med beslutningsbias. Vi vil undersøge, hvad det betyder for organisationen og selvfølgelig dig! Vi vil også undersøge, hvordan udfordringerne kan se ud, sammen med gode tips og råd om, hvordan vi kan overkomme udfordringerne.


  M_o_R® 4: Processer


For at skabe og beskytte værdi gennem risikostyring tilbyder M_o_R® 4 otte forskellige processer for at opnå dette. Hver proces har sit unikke formål, mål, teknikker, støttedokumenter og involvering af nøgleroller. Alle vil blive udforsket på en interaktiv måde via et scenarie.


Alle 8 processer gælder på tværs af hvert perspektiv og danner tilsammen M_o_R® 4 procescyklussen. Nedenfor finder du en liste over alle 8 processer:

 • Definer kontekst og mål
 • Identificer trusler og muligheder
 • Prioriter risici
 • Vurder kombineret risikoprofil
 • Planlæg svar
 • Aftal beredskab
 • Overvåge og rapportere fremskridt
 • Gennemgå og tilpas

  M_o_R® 4: På tværs af forskellige driftsmodeller


Integrering af risikostyring vil tilpasse sig organisationens kontekst, både internt og eksternt.


Hvordan vi opnår dette vil variere afhængigt af den driftsmodel organisationen bruger. Vores fokus er mellem funktionel og produktorientering. Vi vil undersøge forskellene mellem de to modeller og den potentielle effekt, som disse introducerer. Uden at forstå og adressere disse påvirkninger er der stor sandsynlighed for, at den integrerede risikostyringstilgang ikke vil maksimere og fuldt ud beskytte den forventede værdi.