Product image media
Product image media

Beredskab - nye cyber- og informationssikkerhedskrav til samfundskritiske tjenester

6.500,00 kr

Dette en-dags kursus er målrettet de ledere og medarbejdere, der har behov for at blive klogere på beredskabs- og kriseledelse og enten er ved at revidere en eksisterende beredskabsorganisation eller skal til at etablere den.

Målgruppe

Ledere i organisationer, der har et ønske eller et behov for at blive klogere på, hvad beredskab har af betydning for organisationens evne til at komme sikkert og effektivt igennem hændelser og kriser. Det kan også være medarbejdere i private eller offentlige organisationer, der arbejder med Facility management, fysisk-, informations- og/eller cybersikkerhed.

Forudsætninger

Der er ingen krav til kompetencer for deltagelse i kurset, hvorfor det ikke er en forudsætning for deltagelse, at du har foregående kendskab til fysisk, cyber- eller informationssikkerhed.

Kursusmål


På kurset får du en forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens strategi, taktiske og operative målsætninger og deres betydning for beredskabet.


Du får kendskab til betydningen af et helhedsorienteret risikolandskab i forhold til en tilsvarende beredskabs- og krisehåndtering, og du vil få råd og vejledning til at skabe en hensigtsmæssig beredskabsorganisation, med vigtige støttefunktioner, så du kan være bedre rustet til såvel varslede som uforudsete hændelser.


Ydermere vil der være en gennemgang af ...

%%%

... samarbejdet med de relevante myndigheder, samt samspillet mellem NIS2 og CER (Critical Entities Resilience Act).Kursusindhold


Kursets fokus er på scenarier, risikostyring og beredskab samt kriseledelse. Du bliver introduceret til de elementer og forudsætninger, der skal til for at kunne etablere og anvende en effektiv beredskabsorganisation, samt synergierne mellem sikkerhed og helhedsorienteret risikostyring set fra beredskab/kriseledelsens perspektiv.

 • Beredskab
  • Politikken
  • Plan
  • Procedurer og action cards samt Business Continuity og nødprocedurer
 • Risikolandskab
  • Trusselsbilledet
  • Risiko- og sårbarhedsvurderinger
  • Sikkerhedsforanstaltninger
 • Krav til ledelsen
  • Ledelsesforankring
  • Uddannelse og træning
 • Krav til samarbejdende partnere
 • Krav til rapportering
 • Samspillet med CER (Critical Entities Resilience Act) og NIS2


Om underviseren

Underviser: Esbern Stig Møller

Esbern er selvstændig sikkerhedsrådgiver, der arbejder igennem Globeteam. Esbern har fokus på trusselsbilledet, helhedsorienteret risikooverblik og samspillet mellem drift- og beredskabsorganisationen. Esbern har arbejdet med trusselsvurderinger, alle aspekter af sikkerhed, kritisk national infrastruktur, analyse, beredskab- og kriseledelse i en lang række offentlige organisationer og rådgivet en række private som offentlige organisationer.