Product image media
Product image media

E-learning om IFRS 9 for banker

1.990,00 kr


Dette modul introducerer brugeren til finansielle instrumenter for finansielle institutioner. Det omfatter kriterierne for klassificering og måling samt bestemmelserne vedrørende nedskrivning i henhold til IFRS 9, kriterier i forhold til ophør af indregning af finansielle instrumenter samt forpligtelser vs. egenkapital i henhold til IAS 32.

E-learningen omfatter følgende:
  • Introduktion: Finansielle instrumenter og IFRS 9’s anvendelsesområde
  • Klassifikation og måling: Aktiver/passiver, amortiseret kostpris, dagsværdihierarki, vurdering af forretningsmodel, karakteristika ved pengestrømme
  • Værdiforringelse: Model for forventede tab
  • Ophør af indregning: Finansielle instrumenter/aktiver, passiver/aktiver, gældsomlægning
  • Forpligtelser vs. egenkapital: Klassifikationsprincipper.

Modulet afsluttes med en test.


Vores IFRS moduler er på engelsk.

%%%I PwC arbejder vi som det førende revisions-, rådgivnings- og skattehus i Danmark for at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger.

Sammen med vores kunder finder vi løsninger på de udfordringer, der står øverst på det private erhvervslivs og det offentliges agenda. Vi er 2.500 medarbejdere og partnere, som brænder for at gøre en positiv forskel for kunder og kolleger. Globalt er vi næsten 280.000 PwC'ere, og i Danmark er vi markedsledende. Mød os over hele landet. Vi er der, hvor du er.

Succes skaber vi sammen …