Product image media
Product image media

Introduktion til RSPO Supply Chain Certification

3.050,00 kr

RSPO SCC-standarden kræver, at virksomheden udpeger en uddannet medarbejder med det overordnede ansvar for at gennemføre implementering af RSPO SCC-kravene. På dette ½-dags online kursus får du overblik over kravene i den nye 2020 version af standarden og du får viden om, hvordan kravene implementeres i din virksomheds processer samt hvad der skal for at opnå certificering.

 
 

Indhold:


På kurset får du en gennemgang af kravene i RSPO, herunder de nye krav i 2020-versionen. Underviseren som er trænet RSPO auditor vil supplere teorien med praktiske eksempler fra hverdagen som RSPO auditor.


På kurset gennemgår vi:

  • Introduktion til RSPO SCC – hvad er det og hvad kan vi bruge standarden til?
  • Kravene i RSPO SCC standarden, version 2020
  • Krav til certificering efter v. 2020 RSPO SCC-standarden
  • RSPO-regler om markedskommunikation
  • Krav til sporbarhed

 

Målgruppe: 

  • Medarbejdere der har brug for viden og indsigt i RSPO standardens krav, herunder medarbejdere med ansvar for virksomhedens certificering
%%%Med mere end 70.000 certifikater udstedt på verdensplan, har DNV GL i årevis været den foretrukne certificeringspartner for mange internationale organisationer samt mindre og mellemstore virksomheder.

DNV GL's lokale tilstedeværelse, globale erfaring og anerkendte faglige kompetence på tværs af brancher bidrager til et godt samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med vores kunder for at hjælpe dem med at skabe værdi, og til at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige krav og udfordringer - uanset industri, branche eller størrelse på organisationen. 

Gennem vores certificering, verificering, assessments og kursus ydelser, styrker vi vores kunders organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder. 
Vores kerneområder er:

* Certificering af ledelsessystemer - Vi har udstedt mere end 70.000 certifikater.
* Supply Chain Management
* Produktcertificering - Sikre adgang til globale markeder og mere bæredygtige produkter.
* Verifikation 
* Personcertificering- Sikre og skabe tillid til individuelle kompetencer.
* Uddannelse – Inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og audit

Vores mission er at beskytte liv, ejendom og miljø, da DNV GL gerne vil bidrage til en sikker og bærerdygtig fremtid.