Product image media
Product image media

Informationssikkerhedslederuddannelsen - Eksamineret informationssikkerhedsleder

49.500,00 kr

Bliv eksamineret Informationssikkerhedsleder – og få papir på din viden


Cybertrusler og andre trusler mod informationssikkerheden er stigende, og vi ser gang på gang, at virksomheder betaler dyrt for ikke at have været forberedt. Det kommende NIS2-direktiv stiller desuden krav om, at rigtig mange virksomheder skal ISO 27001 certificeres i de kommende år.


Informationssikkerhedslederudannelsen klæder dig på til at sikre din virksomhed mod truslerne og blive certificeret efter ISO 27001. Forløbet er skræddersyet til den proces du skal igennem hvis du skal opbygge eller opdatere et ledelsessystem for informationssikkerhed. Med uddannelsen får du således mulighed for at opbygge eller forbedre dit system og sparre med andre i samme situatuon og erfarne auditorer omkring de konkrete opgaver, du står overfor.


Med denne uddannelse styrker du din markedsværdi, da du med et eksamensbevis fra et anerkendt certificeringsorgan kan dokumentere, at du er i stand til at skabe og påvise resultater gennem jeres ledelsessystem for informationssikkerhed.


 


Uddannelsen som er opdelt i 4 moduler, har fokus på både metode og værktøjer, og går i dybden med emner som:

  • Ramme og principper for god ledelse af informationssikkerhed
  • Overblik over lovgivning, krav og relevante standarder
  • Identifikation og håndtering af risici
  • Implementering og processer
  • Lederskab og strategi koblet med mål og fremdrift
  • Etablering og vedligeholdelse af informationssikkerhed
  • Sammenhæng mellem informationssikkerhed og strategi
...%%%

...
 

%%%Med mere end 70.000 certifikater udstedt på verdensplan, har DNV GL i årevis været den foretrukne certificeringspartner for mange internationale organisationer samt mindre og mellemstore virksomheder.

DNV GL's lokale tilstedeværelse, globale erfaring og anerkendte faglige kompetence på tværs af brancher bidrager til et godt samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med vores kunder for at hjælpe dem med at skabe værdi, og til at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige krav og udfordringer - uanset industri, branche eller størrelse på organisationen. 

Gennem vores certificering, verificering, assessments og kursus ydelser, styrker vi vores kunders organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder. 
Vores kerneområder er:

* Certificering af ledelsessystemer - Vi har udstedt mere end 70.000 certifikater.
* Supply Chain Management
* Produktcertificering - Sikre adgang til globale markeder og mere bæredygtige produkter.
* Verifikation 
* Personcertificering- Sikre og skabe tillid til individuelle kompetencer.
* Uddannelse – Inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og audit

Vores mission er at beskytte liv, ejendom og miljø, da DNV GL gerne vil bidrage til en sikker og bærerdygtig fremtid.