Product image media
Product image media

IATF 16949 Auditorkursus

17.700,00 kr

Skal du auditere i henhold til IATF 16949, står du over for en ekstra udfordring! Målet med dette kursus er, at du bliver klædt grundigt på til at gennemføre audit i bilindustrien, og at du ved bestået eksamen kan godkendes som intern revisor i henhold til specifikke krav, der stilles i bilindustrien.

 

Kursusindhold:

 • PDCA kobling til ISO og IATF 16949
 • ISO 9001 kobling til IATF 16949
 • Proces-, system- og produktaudits
 • Auditteknik: planlægning, forberedelse, interviewteknik
 • Afvigelsesformulering og rapportering
 • Forebyggelse og afhjælpende foranstaltninger
 • Kundespecifikke krav
 • Repetition af kravene i IATF 16949
 • Repetition af core tools
 • Praktiske auditopgaver inkl. med cases.
 • Gennemgang og evaluering af de udførte auditopgaver 

 

Udbytte:


Efter endt kursus er deltagerne kvalificeret til at planlægge, gennemføre og afrapportere intern audit efter IATF 16949.
Kurset afsluttes med en eksamen, der ved beståelse giver den nødvendige kvalifikation for at opfylde specifikke krav i bilindustrien.

 

Underviser:


Jacob Helms Havgaard. Jacob har lang industriel ...%%%

... erfaring med kvalitetsstyring i Automotive og Wind Power industrien.

%%%Med mere end 70.000 certifikater udstedt på verdensplan, har DNV GL i årevis været den foretrukne certificeringspartner for mange internationale organisationer samt mindre og mellemstore virksomheder.

DNV GL's lokale tilstedeværelse, globale erfaring og anerkendte faglige kompetence på tværs af brancher bidrager til et godt samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med vores kunder for at hjælpe dem med at skabe værdi, og til at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige krav og udfordringer - uanset industri, branche eller størrelse på organisationen. 

Gennem vores certificering, verificering, assessments og kursus ydelser, styrker vi vores kunders organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder. 
Vores kerneområder er:

* Certificering af ledelsessystemer - Vi har udstedt mere end 70.000 certifikater.
* Supply Chain Management
* Produktcertificering - Sikre adgang til globale markeder og mere bæredygtige produkter.
* Verifikation 
* Personcertificering- Sikre og skabe tillid til individuelle kompetencer.
* Uddannelse – Inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og audit

Vores mission er at beskytte liv, ejendom og miljø, da DNV GL gerne vil bidrage til en sikker og bærerdygtig fremtid.