Product image media
Product image media

Effektive Remote Audits – sådan gør du!

6.300,00 kr

I en stadigt mere digitaliseret verden er remote audit et værdifuldt supplement til ordinære, fysiske audits, når virksomheder og organisationer skal auditere egne processer, produkter og forsyningskæder. Og med den aktuelle Covid-19 pandemi er der mere end nogensinde brug for nye og ændrede tilgange til audit. På dette kursus stiller vi skarpt på, hvordan du som auditor håndterer et remote audit fra start til slut.

 

Indhold:


På kurset bliver du opdateret i de værktøjer, metoder og teknikker, du har brug for, for at planlægge, gennemføre, rapportere og følge op på remote audts, og du får kendskab til fordele og ulemper ved denne auditform.


På kurset kommer vi ind på følgende emner:

 • Audit som ledelsesværktøj
 • Fordele og ulemper ved remote audit
 • ISO 19011 – auditprincipper, processer og retningslinjer   
 • Auditteknikker i en “remote” kontekst 
 • Kommunikation, fokus, adfærd, afbrydelser og forstyrrelser
 • Besværligheder og faldgruber
 • Sådan bedømmer du auditresultater, når du ikke er tilstede fysisk
 • Metoder og værktøjer
 • Sådan sikrer du et godt auditprogram
 • Struktur, spørgsmål, verifikation og vidnesbyrd
 • Sådan definerer du en afvigelse, god praksis og forbedringsområder
 • Sådan rapporterer og kommunikerer du auditresultater til alle interessenter
 • Opfølgning på audit
...%%%

...

 

Målgruppe:


Kurset er målrettet medarbejdere i virksomheden, som skal lede og gennemføre (eller deltage i) remote audits i egne processer eller som et værktøj i forbindelse med audit af leverandører, underleverandører og/eller andre interessenter.


For optimalt udbytte af kurset, er det vigtigt, at du har kendskab til almindelig auditterminologi og kravene i en af ISO-standarderne (fx ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 27001). 

%%%Med mere end 70.000 certifikater udstedt på verdensplan, har DNV GL i årevis været den foretrukne certificeringspartner for mange internationale organisationer samt mindre og mellemstore virksomheder.

DNV GL's lokale tilstedeværelse, globale erfaring og anerkendte faglige kompetence på tværs af brancher bidrager til et godt samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med vores kunder for at hjælpe dem med at skabe værdi, og til at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige krav og udfordringer - uanset industri, branche eller størrelse på organisationen. 

Gennem vores certificering, verificering, assessments og kursus ydelser, styrker vi vores kunders organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder. 
Vores kerneområder er:

* Certificering af ledelsessystemer - Vi har udstedt mere end 70.000 certifikater.
* Supply Chain Management
* Produktcertificering - Sikre adgang til globale markeder og mere bæredygtige produkter.
* Verifikation 
* Personcertificering- Sikre og skabe tillid til individuelle kompetencer.
* Uddannelse – Inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og audit

Vores mission er at beskytte liv, ejendom og miljø, da DNV GL gerne vil bidrage til en sikker og bærerdygtig fremtid.