Product image media
Product image media

Automotive Core tools - MSA, Measurement system analysis & SPC, Statistical process controls

12.600,00 kr

Du vil blive trænet effektivt i Core Tools MSA og SPC med henblik på at sikre effektive og problemfri udviklings- og fremstillingsprocesser og at forstå og anvende Automotive kvalitetsværktøjer til at opnå de bedste resultater. I kurset indgår træning i de gængse MSA metoder, MSA type 1, 2 og Attribute studie. Forståelsen for hvad variation, nøjagtighed, præcision, repeterbarhed og reproducerbarhed er i målinger fastlægges, og vi vil tale om usikkerhedsbudgetter. Du vil blive i stand til at identificere nødvendige MSA op mod kunde- og interne krav og udføre en solid planlægning af MSA studier.

 

Kursusindhold:

 • MSA:
 • Grundlæggende metoder
 • MSA 1, 2 og 3
 • Kundekrav, Special & Signifikant characteristics, afdækning og kommunikation
 • Usikkerhedsbudgetter
 • Praktiske opgaver med cases, gerne fra egen organisation, der udføres MSA 1,2 & 3
 • Analyser af data og gennemgang af de udførte MSA i plenum
 • SPC:
 • Grundlæggende metoder
 • Kundekrav, Special & Signifikant characteristics, afdækning og kommunikation
 • Kontrolkort
 • Dataopsamling
 • Praktiske opgaver med databeregning og kontrolkort
 • Dataanalyse
...%%%

...

 

Udbytte:


Efter endt kursus er deltagerne i stand til at identificere, planlægge, udføre og analysere grundlæggende MSA på de nødvendige måleprocesser og opsætte SPC i et produktionsmiljø.

%%%Med mere end 70.000 certifikater udstedt på verdensplan, har DNV GL i årevis været den foretrukne certificeringspartner for mange internationale organisationer samt mindre og mellemstore virksomheder.

DNV GL's lokale tilstedeværelse, globale erfaring og anerkendte faglige kompetence på tværs af brancher bidrager til et godt samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med vores kunder for at hjælpe dem med at skabe værdi, og til at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige krav og udfordringer - uanset industri, branche eller størrelse på organisationen. 

Gennem vores certificering, verificering, assessments og kursus ydelser, styrker vi vores kunders organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder. 
Vores kerneområder er:

* Certificering af ledelsessystemer - Vi har udstedt mere end 70.000 certifikater.
* Supply Chain Management
* Produktcertificering - Sikre adgang til globale markeder og mere bæredygtige produkter.
* Verifikation 
* Personcertificering- Sikre og skabe tillid til individuelle kompetencer.
* Uddannelse – Inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og audit

Vores mission er at beskytte liv, ejendom og miljø, da DNV GL gerne vil bidrage til en sikker og bærerdygtig fremtid.