Product image media
Product image media

Automotive Core tools - FMEA, Failure Mode Effect Analysis

11.800,00 kr

Kurset giver dig et grundigt kendskab til FMEA-metoden med henblik på at styrke jeres risikovurderinger for udviklings- og produktionsprocesser. Uddannelsen er workshopbaseret med praktiske opgaver, hvor FMEA-metoder og -teknikker indarbejdes af deltagerne selv.

 

Kursusindhold:

  • Design og proces FMEA:
  • Grundlæggende metoder
  • Baggrund og historik – FMEA Version 4
  • Kundekrav, Special & Signifikant characteristics afdækning og kommunikation
  • Overordnet gennemgang af udstyrs-, design- og proces-FMEA, hvad er hvad og hvor bruges disse værktøjer
  • Detaljeret gennemgang af metoden for design- og proces-FMEA, inklusiv flowcharts og kontrolplaner
  • Praktiske opgaver med workshops, hvor deltagerne arbejder med cases, gerne fra egen organisation. Der udarbejdes flowcharts, FMEA og kontrolplaner, som gennemgås og evalueres i fællesskab
  • Introduktion til FMEA Version 5

 

Udbytte:


Efter endt kursus er deltagerne i stand til at implementere, drive og lede design- og proces-FMEA i egen organisation samt at afdække relevante procesflow og udarbejde kontrolplaner.

%%%Med mere end 70.000 certifikater udstedt på verdensplan, har DNV GL i årevis været den foretrukne certificeringspartner for mange internationale organisationer samt mindre og mellemstore virksomheder.

DNV GL's lokale tilstedeværelse, globale erfaring og anerkendte faglige kompetence på tværs af brancher bidrager til et godt samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med vores kunder for at hjælpe dem med at skabe værdi, og til at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige krav og udfordringer - uanset industri, branche eller størrelse på organisationen. 

Gennem vores certificering, verificering, assessments og kursus ydelser, styrker vi vores kunders organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder. 
Vores kerneområder er:

* Certificering af ledelsessystemer - Vi har udstedt mere end 70.000 certifikater.
* Supply Chain Management
* Produktcertificering - Sikre adgang til globale markeder og mere bæredygtige produkter.
* Verifikation 
* Personcertificering- Sikre og skabe tillid til individuelle kompetencer.
* Uddannelse – Inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og audit

Vores mission er at beskytte liv, ejendom og miljø, da DNV GL gerne vil bidrage til en sikker og bærerdygtig fremtid.