Product image media
Product image media

Legepladsinspektørkursus

0,00 kr


Legepladsinspektørkurset afholdes af DALPIN ApS, Herluf Trolles Vej 34, 5220 Odense SØ. E-mail: mail@dalpin.dk. Web: www.dalpin.dk Telefon: 2510 2501


 


 


LEGEPLADSSIKKERHED – LEGEPLADSSTANDARDERNE:


På kurset får man både et teoretisk og praktisk kendskab til legepladsredskaber og legepladssikkerhed.  Du vil også blive introduceret til hvordan man rapporterer afvigelser fra standarderne og få en kort gennemgang af gældende lovgivning for området. BR18, kpt. 16. §358-§367)


Undervisningen tager udgangspunkt i gældende standarder for legepladssikkerhed (DS/EN1176)


I hovedtræk er pensum som følger:

 • Grundig gennemgang af den europæiske standard DS/EN 1176:2017 med delstandarder
 • Grundig gennemgang af krav og testudstyr, der er gældende ved legepladsinspektion
 • Praktisk gennemgang af faldkugletest iht. EN1177
 • Introduktion til regler og gældende lovgivning for området
 • Introduktion til afvigelsesrapportering.

Fredag eftermiddag er der indlagt en eksamen, som består af en kombination af afkrydsningsopgaver og beregningsopgaver.


Eksamens varighed er 2 timer.


En bestået eksamen giver adgang til at gå videre i forløbet til at blive certificeret legepladsinspektør.
...%%%

...

 


Hvis man ikke ønsker at lade sig certificere som legepladsinspektør og har bestået eksamen fredag vil man modtage et kursusbevis med bestået eksamen i legepladssikkerhed. Man har så ikke lov til at udføre legepladsinspektioner med henvisning til DNV.


 


Generelt:


Kurserne afholdes som udgangspunkt fra 8:30-16:00


Kurserne er rettet mod personer, der arbejder / skal arbejde med legepladssikkerhed i kommuner, boligforeninger, personer fra det grønne område samt montører og produktionsmedarbejdere/-ansvarlige, der er ansat hos legepladsproducenter. Kurserne er ligeledes rettet mod personer, der i dag arbejder med legepladssikkerhed, men ønsker at blive opdateret på området.

 

For at blive certificeret legepladsinspektør kræver det at du:


Hvilke forudsætninger kræver det at blive certificeret legepladsinspektør?

 • Deltager i ugekurset: Legepladssikkerhed – Legepladsstandarderne
 • Består den skriftlige eksamen om fredagen på ugekurset
 • Udarbejder en certificeringsrapport som indebærer, at du foretager en legepladsinspektion med tilhørende inspektionsrapport med særlige krav
 • Indsender certificeringsrapporten til DALPIN ApS /DNV til bedømmelse senest 8 uger efter bestået eksamen
 • Når der er indleveret en inspektionsrapport med tilfredsstillende resultat, får man tildelt et certifikat som legepladsinspektør fra DNV

 


Efterfølgende skal gencertificeringen ske hvert 3. år.


 


Hvad må du som certificeret legepladsinspektør?

 • Udarbejde inspektioner med henvisning til certifikat fra DNV 
 • Anvende DNV's logo på din hjemmeside og trykt materiale, det er dog vigtigt at:
 • Logoet kun anvendes i forbindelse med den certificerede person(navn eller foto)
 • Det tydeligt fremgår at der er tale om en personcertificering – dvs. virksomheden er ikke certificeret
%%%Med mere end 70.000 certifikater udstedt på verdensplan, har DNV GL i årevis været den foretrukne certificeringspartner for mange internationale organisationer samt mindre og mellemstore virksomheder.

DNV GL's lokale tilstedeværelse, globale erfaring og anerkendte faglige kompetence på tværs af brancher bidrager til et godt samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med vores kunder for at hjælpe dem med at skabe værdi, og til at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige krav og udfordringer - uanset industri, branche eller størrelse på organisationen. 

Gennem vores certificering, verificering, assessments og kursus ydelser, styrker vi vores kunders organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder. 
Vores kerneområder er:

* Certificering af ledelsessystemer - Vi har udstedt mere end 70.000 certifikater.
* Supply Chain Management
* Produktcertificering - Sikre adgang til globale markeder og mere bæredygtige produkter.
* Verifikation 
* Personcertificering- Sikre og skabe tillid til individuelle kompetencer.
* Uddannelse – Inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og audit

Vores mission er at beskytte liv, ejendom og miljø, da DNV GL gerne vil bidrage til en sikker og bærerdygtig fremtid.