Product image media
Product image media

Netværksmøder for kvalitetschefer i fødevarebranchen

4.500,00 kr


Hos DNV tilbyder vi netværksmøder for kvalitetschefer i fødevarebranchen. Her kan du netværke med kollegaer fra industrien og skabe nye forbindelser, som du kan trække på i det daglige. Vi sørger for inspiration, ny faglig viden og sparring samt gode ideer til, hvordan din virksomhed kan højne jeres kompetencer.


 


Netværkene bliver faciliteret af vores kompetente auditorer, som alle besidder solid erfaring med kvalitetssikring. Møderne bliver enten holdt på en af DNV’s kontorer (Aalborg, Aarhus, Fredericia eller Esbjerg) eller hos en af medlemsvirksomhederne, så du også får inspiration med hjem på det produktionsmæssige plan.


Et medlemskab af vores netværksmøde omfatter tre møder om året.


Medlemsvilkår:


• Kontingent for medlemskab af DNV Netværksgrupper opkræves for et år ad gangen og betales forud.


• Medlemskabet kan til enhver tid opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt til trainingbadk@dnv.com


• Evt. overskydende kontingent refunderes ikke, men medlemskabet kan altid overdrages til en kollega, så kontingentperioden udnyttes.


• Medlemskab af DNV’s Netværksgrupper er et personligt medlemskab, der er firmabetalt. Hvis et medlem skifter job, kan den ”gamle” virksomhed gøre brug af ...

%%%

... det resterende kontingent til ny medarbejder.

 

Sådan foregår det


Her det typiske forløb på møderne:

 1. Kort information om, hvad der rør sig inden for de forskellige standarder
 2. Bordet rundt 
 3. 1 – 2 relevante temaer pr. møde, som vi går i dybden med 
 4. Gruppearbejde – her får du indblik i de andres tilgang til temaet og kan få input til løsning af egne udfordringer
 5. Eventuel gennemgang af relevante dele af produktionen hos værtsvirksomheden - eller møde med relevante DNV kollegaer fra fx planlægningen, hvis mødet foregår på et DNV kontor

 

Hvornår foregår det

 • 21. marts 2023 (DNV Fredericia eller hos deltager)      
  Emnet er: Fødevaresikkerhedskultur.
  - Hvad forventer myndighederne, FVST
  - Hvad kræves i standarderne
  - Hvordan auditerer vi fødevaresikkerhedskultur 
 • 19. september 2023 (DNV Fredericia eller hos deltager)      
  Emnet er: 
 • xx 2023 (DNV Fredericia eller hos deltager)      
  Emnet er: Bæredygtighed og krav til kvalitetschefer i fødevarebranchen
%%%Med mere end 70.000 certifikater udstedt på verdensplan, har DNV GL i årevis været den foretrukne certificeringspartner for mange internationale organisationer samt mindre og mellemstore virksomheder.

DNV GL's lokale tilstedeværelse, globale erfaring og anerkendte faglige kompetence på tværs af brancher bidrager til et godt samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med vores kunder for at hjælpe dem med at skabe værdi, og til at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige krav og udfordringer - uanset industri, branche eller størrelse på organisationen. 

Gennem vores certificering, verificering, assessments og kursus ydelser, styrker vi vores kunders organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder. 
Vores kerneområder er:

* Certificering af ledelsessystemer - Vi har udstedt mere end 70.000 certifikater.
* Supply Chain Management
* Produktcertificering - Sikre adgang til globale markeder og mere bæredygtige produkter.
* Verifikation 
* Personcertificering- Sikre og skabe tillid til individuelle kompetencer.
* Uddannelse – Inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og audit

Vores mission er at beskytte liv, ejendom og miljø, da DNV GL gerne vil bidrage til en sikker og bærerdygtig fremtid.