Product image media
Product image media

APQP4Wind Specialist Refresher Training

5.600,00 kr

Formålet med kurset er at opdatere og genopfriske dit kendskab til APQP4Wind-rammen og baggrunden for ændringer samt at stimulere og mobilisere deltagerne yderligere til implementering. Herudover vil vi præsentere og diskutere erfaringer med gennemførelsen og anvendelsen af APQP4Wind, præsentere DO's og DONT's samt give eksempler på best-practice. Endelig vil deltagerne får viden om de opdateringer, der har været i den forløbne fireårs-periode samt fremtidsperspektiver for APQP4Wind.

 

  

Målgruppe


Uddannelsen er målrettet specialister og ledere, der er involveret i APQP4Wind-processen inden for salg, kvalitetsstyring, koordinering, produkt- og systemudvikling osv. hos vindkraftleverandører, underleverandører, producenter og kunder. Det er en forudsætning for at deltage i Specialist Refresher Training, at du allerede har deltaget i et APQP4Wind Specialist kursus tidligere og kan dokumentere din deltagelse med et gyldigt certifikat.

 

Indhold

 • Opdatering af APQP4Wind manual, workbook og assessment tool og præsentation af de vigtigste ændringer
 • Præsentation af de vigtigste ændringer i de centrale værktøjer (f.eks. D- og PFMEA)
 • DOs og DONTs i forbindelse med implementering af APQP4Wind
 • Drøftelse af konkrete sager (gruppearbeje)
 • Præsentation af APQP4Wind-organisationen og mulighederne for at blive medlem
 • Nye OEM-medlemmer i APQP4Wind
 • Eksempler og diskussioner vedrørende fortolkning, anvendelse, styring og implementering af kravene.
...%%%

...

 

Detaljer om kurset

 • Kurset er interaktivt og afholdes som en kombination af teoretiske indlæg, gruppearbejde og diskussion af centrale emner. Kurset afsluttes med en multiple choice-test.
 • Uddannelsen afholdes online
 • Der udstedes et kursuscertifikat til alle deltagere, der består testen. Certifikatet er gyldigt i 4 år.
 • Det er en forudsætning for at deltage i Specialist Refresher kurset, at deltageren tidligere har deltaget i et APQP4Wind Specialist kursus, som er blevet afholdt af en af de godkendte uddannelsesudbydere, og at deltageren kan dokumentere dette med et gyldigt certifikat
 • Kurset leveres af undervisere med stor erfaring inden for vindindustrien
 • Kursets varighed er 1 dag
 • En APQP4Wind-manual er inkluderet i kursusgebyret
 • Kurset udbydes også som virksomhedsspecifikt kursus og kan leveres på din virksomheds adresse

 

Forny dit APQP4Wind Management Awareness og APQP4Wind Specialist certifikat samme dag


Hvis du ønsker at forny både dit APQP4Wind Management Awareness og APQP4Wind Specialist certifikat samtidig, så kan du med fordel tilmelde dig det kombineret refresher kursus som varer fra kl. 08.30-17.00. Prisen er 6.400 kr. ekskl. moms. Du finder datoerne og kan tilmelde dig her.

 

 

%%%Med mere end 70.000 certifikater udstedt på verdensplan, har DNV GL i årevis været den foretrukne certificeringspartner for mange internationale organisationer samt mindre og mellemstore virksomheder.

DNV GL's lokale tilstedeværelse, globale erfaring og anerkendte faglige kompetence på tværs af brancher bidrager til et godt samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med vores kunder for at hjælpe dem med at skabe værdi, og til at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige krav og udfordringer - uanset industri, branche eller størrelse på organisationen. 

Gennem vores certificering, verificering, assessments og kursus ydelser, styrker vi vores kunders organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder. 
Vores kerneområder er:

* Certificering af ledelsessystemer - Vi har udstedt mere end 70.000 certifikater.
* Supply Chain Management
* Produktcertificering - Sikre adgang til globale markeder og mere bæredygtige produkter.
* Verifikation 
* Personcertificering- Sikre og skabe tillid til individuelle kompetencer.
* Uddannelse – Inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og audit

Vores mission er at beskytte liv, ejendom og miljø, da DNV GL gerne vil bidrage til en sikker og bærerdygtig fremtid.