Product image media
Product image media

APQP4Wind Management Awareness Training

3.700,00 kr


Formålet med APQP4Wind Management Awareness kurset er at give ledelsen en grundlæggende forståelse af ledelsens rolle i APQP4Wind-processen, introducere rammerne, kravene og værktøjerne. Desuden får ledelsen input til, hvordan virksomheden sikrer den fornødne allokering af de nødvendige ressourcer for at lykkes med implementering af APQP4Wind.


 

Målgruppe


Topledere, ledere og kvalitetschefer, der arbejder i virksomheder, der leverer til vindindustrien.

 

Indhold

 • APQP4Wind-processen
 • PPAP - proces og værktøjer
 • Implementering af APQP4Wind-processen

 

Læringsmål


Efter dette kursus er deltagerne i stand til at:


APQP4Wind-processen

 • Forstå processen
 • Formidle denne forståelse til kunder og medarbejdere

PPAP

 • Forstå baggrunden for og værdierne ved at bruge processen (rammen)
 • Forstå, identificere og indsamle data

Implementering af APQP4Wind-processen

 • Identificere de vigtigste risici og muligheder ved hjælp af APQP4Wind-processen
 • Sikre de fornødne ressourcer og kompetencer
 • Evaluere status, fremskridt og effektivitet

Deltagernes ...%%%

... vidensniveau vil blive evalueret ved hjælp af en kort multiple choice-test i forbindelse med afslutning af kurset.

 

Detaljer om kurset

 • Kurset er interaktivt og afholdes som en kombination af teoretiske indlæg og øvelser/gruppearbejde. Kurset afsluttes med en kort multiple choice-test.
 • Der udstedes et kursuscertifikat til alle deltagere, der består testen. Certifikatet er gyldigt i 4 år.
 • Erfarne undervisere med stor erfaring inden for vindindustrien
 • Kursets varighed er 7 timer ekskl. måltider og pauser
 • Kurset udbydes også som virksomhedsspecifikt kursus og kan leveres på din virksomheds adresse
 • Når det oprindelige kursuscertifikat udløber efter 4 år, kan deltageren forny sit certifikat ved at deltage i et kort Refresher-kursus. Dette kursus skal gennemføres tidligst 6 måneder og senest 3 måneder efter det oprindelig certifikats udløb. Hvis deltageren ikke fornyer sit certifikat inden for den angivne periode, vil han/hun skulle deltage i et nyt APQP4Wind Management Awareness kursus for at blive gencertificeret.
%%%Med mere end 70.000 certifikater udstedt på verdensplan, har DNV GL i årevis været den foretrukne certificeringspartner for mange internationale organisationer samt mindre og mellemstore virksomheder.

DNV GL's lokale tilstedeværelse, globale erfaring og anerkendte faglige kompetence på tværs af brancher bidrager til et godt samarbejde med vores kunder. Vi samarbejder med vores kunder for at hjælpe dem med at skabe værdi, og til at opfylde økonomiske, sociale og miljømæssige krav og udfordringer - uanset industri, branche eller størrelse på organisationen. 

Gennem vores certificering, verificering, assessments og kursus ydelser, styrker vi vores kunders organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder. 
Vores kerneområder er:

* Certificering af ledelsessystemer - Vi har udstedt mere end 70.000 certifikater.
* Supply Chain Management
* Produktcertificering - Sikre adgang til globale markeder og mere bæredygtige produkter.
* Verifikation 
* Personcertificering- Sikre og skabe tillid til individuelle kompetencer.
* Uddannelse – Inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og audit

Vores mission er at beskytte liv, ejendom og miljø, da DNV GL gerne vil bidrage til en sikker og bærerdygtig fremtid.