Product image media
Product image media

VÆRDISKABENDE FACILITERING

9.800,00 kr

LÆR KUNSTEN AT FACILITERE MED RO OG OVERBLIK

 
På kurset i værdiskabende facilitering af workshops, møder og processer får du konkrete og anvendelige værktøjer, metoder og teknikker til at sikre fokus og fremdrift, holde deltagerne på sporet, håndtere konflikter og vanskelig adfærd, begejstre deltagerne, sikre involvering og engagement, understøtte effektiv resultatskabelse, visualisere processer og værktøjer, og meget, meget mere.


 


Som facilitator lærer du at skabe klare rammer for dine møder og workshops. Du lærer hvordan du sikrer at deltagerne bruger, deler og udnytter hinandens kreative potentiale, og derved skaber bedre resultater, beslutninger og løsninger.


Samtidig vil du gennem kurset forbedre din egen evne til at forstå andre mennesker, deres adfærd i grupper og frem for alt forbedre din evne til at kommunikere til mennesker i forskellige samarbejdssituationer.


Du får træning og øvelse i at anvende en komplet og sammenhængende værktøjskasse til at sikre involverende og engagerende møder og workshops, som hjælper dig til at skabe bedre resultater gennem klare mål, tydeligt engagement, øget involvering af deltagerne og større værdiskabelse gennem deltagernes interaktioner, vidensdeling og ejerskab. ...%%%

...


 


Kurset indeholder alle de værktøjer, du skal bruge som facilitator og mødeleder.


 


Du vil bl.a. lære at

  • Adskille indhold og proces
  • Sætte krystalklare mål, motivere deltagerne og sikre at målene nås
  • Håndtere typiske situationer, og træne de tilhørende procesværktøjer
  • Holde diskussioner målrettede, involverende og værdiskabende
  • Løse problemer effektivt, ansvarligt og elegant
  • Træffe beslutninger, der kan føres ud i livet
  • Sætte gode rammer, der sikrer godt samarbejdsklima
  • Håndtere modstand, konflikter og manglende deltagelse
  • Involvere de stille og balancere input for de meget aktive
  • Præsentere dine ideer og budskaber, så modtagerne forstår det du siger
  • Lave resultatskabende agendaer og handlingsorienterede handlingsplaner
  • Lave flotte plancher som begejstrer og sikrer overblik

Kort sagt alt du skal bruge for at planlægge, udføre og følge op på dine gode møder og workshops, hvor deltagerne er aktive, involverede og tager ansvar.

%%%Facilitators International A/S
- fordi det ikke er ligegyldigt, hvem du samarbejder med


Eksistensberettigelse
Vores vision er, at eliminere ineffektive møder og workshops i de Nordiske lande. Vi gør dette gennem konstant kompetenceopbygning samt målrettet træning og uddannelse af Nordens bedste facilitatorer.

Facilitators International A/S er en netværksorganisation, der siden stiftelsen i 2001 har trænet og uddannet mere end 6.500 facilitatorer i primært Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Vores mål er at være de bedste indenfor vores felt, og det kræver målrettethed og fokus. Vi uddanner og opkvalificerer konstant vores facilitatorer.

Vi udlejer professionelle facilitatorer der hjælper med at planlægge, designe og afholde målrettede og effektive workshops og netværk.

For virksomheder, der holder mange møder, og ønsker at forbedre deres mødekultur, afholder vi kurser i Facilitering og mødeledelse. Både som åbne kurser og som tilpassede virksomhedsforløb.

For nøgleledere og -medarbejdere tilbyder vi certificeringsuddannelsen Business Facilitator Uddannelsen, som både er en omfattende IAF baseret facilitatoruddannelse og et personligt lærings- og udviklingsforløb.


En verden i forandring
Verden udvikler sig, og det gør vi også. Vi udvikler konstant vores kurser, koncepter og metoder, så de modsvarer de udfordringer, moderne virksomheder står overfor. Vi opsøger aktivt den nyeste viden og omsætter den til håndgribelige og brugbare værktøjer.


Vores vigtigste aktiv er vores kunder
Hos Facilitators ønsker vi at have tætte og langvarige relationer til vores kunder. Vi ved, at vi kun opnår dette gennem levering af ydelser af høj kvalitet, uden undtagelse!

Vi arbejder fokuseret på at skabe succes og værdi for dig og din virksomhed i alle faser af vores leverancer.


Kompetencer i højsædet
Konsulenter og samarbejdspartnere hos Facilitators er højt kvalificerede og har flere års praktisk erfaring indenfor facilitering, mødeledelse, forretningsledelse, projektledelse, ledelsesrådgivning og strategiarbejde fra store internationale koncerner og er certificerede indenfor kommunikation, coaching, gruppedynamik og personlighedstype værktøjer.