Product image media
Product image media

NIS2 - nye cyber- og informationssikkerhedskrav til samfundskritiske tjenester

6.500,00 kr

Dette en-dags kursus i NIS2 er målrettet de organisationer, der er omfattet af direktivet samt deres ledere. Kurset hjælper dig med at forstå direktivet, og hvordan I planlægger efterlevelsen af det.

Målgruppe

Ledere i organisationer, som er omfattet af NIS2-direktivet, og derfor har et ønske eller et behov for at blive klogere på, hvad efterleve enten i det offentlige eller i en privat virksomhed.

Forudsætninger

Der er ingen krav til kompetencer for deltagelse i kurset, men kursets fokus vil være på compliance, risikostyring og beredskab. Det er således ingen forudsætning, at du har kendskab til hverken cyber- eller informationssikkerhed.

Kursusmål


På kurset får du en forståelse for direktivets omfang og formål samtidig med, at du får kendskab til de krav, som direktivet pålægger de omfattede organisationer. Du vil endvidere få råd og vejledning til at skabe et overblik hos din organisation, så du kan afdække hvilke områder, der skal arbejdes med, når I skal efterleve direktivet.


Yderligere vil der være en gennemgang af samarbejdet med de relevante myndigheder, kendskab til rapportering, tilsyn og sanktioner, samt samspillet mellem NIS2 og CER (Critical Entities Resilience Act).Kursusindhold


Forbered jer ...

%%%

... på NIS2's skærpede lovkrav til cyber- og informationssikkerhed med en gennemgang af direktivets formål og de krav det stiller til organisationer og ledelsen. Du vil blive ført igennem de krav til samarbejde med myndigheder, som det fordrer samt sanktioner og tilsyn. Samspillet med CER (Critical Entities Resilience Act) vil ligeledes blive belyst.

Du bliver på vores NIS2 kursus introduceret for formål, krav og omfang af direktivet samt de helt grundlæggende elementer i ledelse og styring af cyber- og informationssikkerhed. Ud fra denne grundforståelse vil der være forskellige cases og øvelser, som skal gøre det nemmere at bruge teorien i praksis og i et NIS2-perspektiv. 

Du kan læse mere om NIS2 hos Europakommisionen.


 Om underviseren

Underviser: Morten Eeg Ejrnæs Nielsen

Morten er selvstændig sikkerhedsrådgiver, der arbejder igennem Globeteam. Morten har fokus på risikooverblik og samspillet mellem informationssikkerhed og compliance. Morten har arbejdet med databeskyttelse, informationssikkerhed og trusselsvurdering i en lang række offentlige og private organisationer.