Product image media
Product image media

Aros Projektlederuddannelse (IPMA®)

44.500,00 kr

Tag med på en af Danmarks mest ambitiøse efteruddannelser inden for projektledelse – og bliv IPMA®-certificeret projektleder på blot 4 måneder! Projektlederuddannelsen strækker sig over 12 inspirerende undervisingsdage og kan afsluttes med eller uden IPMA®-eksamen (IPMA®-eksamen er et tilkøb hos Dansk Projektledelse).


 

 

De 8 bedste grunde til at tage Aros Projektlederuddannelse (IPMA®):

 1. Uddannelsen forbereder dig til en IPMA-certificering, som du kan tage hos Dansk Projektledelse (tilkøb på 8.500 kr.)
 2. Du får ny viden og tonsvis af praktiske værktøjer til at bringe dine projekter succesfuldt i mål
 3. Du får et hav af værktøjer og lærer at styre både plandrevne og agile projekter – samt at vide, hvad der er brug for hvornår
 4. Du bliver undervist af nogle af landets førende eksperter inden for projektledelse (der har prøvet det hele på egen krop)
 5. Du får bøger og en DiSC-profil til en samlet værdi af 1.800 kr.
 6. Du får masser af sparring ift. din egen personlige udvikling som projektleder
 7. Du får 12 fede undervisningsdage fordelt over 4 måneder
 8. Du møder ligesindede projektleder, der kan blive ...%%%

  ... værdifulde (uvildige) sparringspartnere fremover.

 

Hvem bør deltage på Aros Projektlederuddannelse (IPMA®)?


Denne projektlederuddannelse er for dig, der styrer projekter eller er en del af en projektgruppe, der kører projekter – både store som små projekter.


Du kan være den erfarne projektleder, der gerne vil udfordre dine vaner og få nye værktøjer til at drive dine projekter sikkert i mål. Men du kan også være den helt nye projektleder, der gerne vil give dig selv de bedste betingelser for at lykkes i din nye rolle. Og så kan du være alt derimellem.


Projektlederuddannelsen er både målrettet projektledere fra private virksomheder og fra offentlige arbejdspladser.


Endelig kan projektlederuddannelsen være for dig, der deltager i mange projekter, men ikke selv direkte er projektleder. Og den kan være for dig, der er ledig og gerne vil lande et job som projektleder.


Der er ingen formelle optagelseskrav på Aros Projektlederuddannelse (IPMA®).


 

Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) er din vej op ad karrierestigen


Hvis du vil noget med din projektledelse og måske gerne vil klatre op ad karrierestigen også, kan denne projektlederuddannelse være tungen på vægtskålen. En IPMA®-certificering er nemlig et internationalt bevis på, at du er bredt funderet inden for projektledelse, og at du er en engageret og kompetent projektleder, der kan føre projekter succesfuldt i mål. Og selv, hvis du vælger ikke at tilkøbe selve IPMA®-certificeringen hos Dansk Projektledelse efter uddannelsen, får du et uddannelsesbeviset “Aros Projektlederuddannelse”, der kan hjælpe dig i din videre færd.


 

Få et arsenal af praktiske værktøjer til dine projekter!


På projektlederuddannelsen giver vi dig et væld af metoder, modeller og værktøjer, du kan bruge direkte i din praksis som projektleder, for eksempel: Målhierarki, interessentanalyse, Stagegate, Delphi-metoden, trepunktsestimering, sussessiv kalkulation, Reference Class Forecasting, fasemodellen, vandfaldsmodellen, den agile projektmodel, interessentanalysen, milepælsplanen, planning poker, kritisk vej-analyse, Gantt chart, netværksanalysen, PERT-diagram, Work Breakdown Structure, Earned value analysis, pulstjek, Burn down chart, S-kurver, ændringlog, Timebox, sprints, Backlog, teambuilding, kompleksitetsanalyse, beslutningsoplægsstruktur, risikohandlingsplanen og mange flere …


Lyder det kompliceret? Frygt ikke, dine undervisere tager dig i hånden hele vejen!


 

Sådan er Aros Projektlederuddannelse (IPMA®) opbygget!


Projektlederuddannelsen er bygget op over 6 moduler, der hver strækker sig over 2 undervisningsdage, og afsluttes med mulighed for en IPMA®-certificering hos Dansk Projektledelse. Se nedenfor.


 

Projektlederuddannelsens modul 1:

Projektledelse – overblik (2 dage)


På modul 1 får du overblik over de overordnede aspekter af projektledelse, herunder forståelse af kravene til god projektledelse og de forskellige projektformer som vandfald, stage/gate og den agile model. Du lærer at balancer tid, indhold og ressourcer. Du lærer, hvordan alle projektdeltagere er forskellige, men alligevel kan inddeles i forskellige typer, som du lærer at agere effektivt i forhold til. Desuden lærer du at opbygge stærke teams og et godt samarbejde i dine projekter samt at udføre situationsbestemt ledelse.


Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Intro og præsentation
 • Situationsbestemt ledelse
 • Rollen som leder i projektarbejdet
 • Projektets grundlæggende dynamikker
 • Styringsramme for projektlederen – O4L
 • Projektmodeller – forskellige tilgange til projektet
 • Feedback
 • Kend dig selv: DiSC-profil
 • Teamledelse, teamudvikling og -opbygning
 • Motivation og arketyper – hvad motiverer og hvordan sikres at teamet er motiveret?

 

Projektlederuddannelsens modul 2:

Projektopstart (2 dage)


På modul 2 lærer du at udarbejde gode målsætninger, der er realistiske at nå inden for tidsrammer og budget. Du lærer vigtigheden af at identificere og forstå projektets interessenter, samt hvordan du effektivt kommunikerer med dem. Du lærer at lave en effektiv projektorganisation samt at udarbejde milepælsplaner, som giver et godt overblik over hele projektet og giver mulighed for koordinering samt opfølgning på projektets forløb. Desuden lærer du hvordan løbende kvalitetsstyring kan sikre, at projektets kommer godt i mål.


Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Måltyper og scoping
 • Interessentstyring og behovsafklaring
 • Den styrede kommunikation i projektet
 • Projektorganisering
 • Planlægningsprocessen
 • Facilitering af planlægning
 • Estimeringsteknikker
 • Brugen af budget som værktøj i planlægning
 • Styringshåndtag i din tidsplan.

 

Projektlederuddannelsens modul 3:

Projektplanlægning (2 dage)


På modul 3 får du en lang række vigtige værktøjer til at udvikle projektplaner. Du lærer, hvad en WBS er, og hvordan denne skaber et overblik over projektet. Du lærer at estimere behov for ressourcer, og du finder ud af, hvad den kritiske vej i projektplanen er. Du lærer kort sagt at lave en plan, der er realistisk og kan gennemføres. Du lærer desuden at lave risikoanalyser, og hvordan risici kan håndteres.  Endvidere lærer du at facilitere en planlægningsproces.


Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Work Breakdown Structure
 • Risikoarbejdet og -styring
 • Risikoactions
 • Ændringshåndtering
 • Management og leadership – to sider af projektledelse
 • Kvalitetsarbejdet for produkt og proces
 • Logs i projekter
 • Afslutning af projekt og overdragelse til drift
 • Feedback II
 • Overblik over projektværktøjernes sammenhæng.
 

Projektlederuddannelsens modul 4:

Projektlederskab (2 dage)


På modul 4 får du styrket dit projektlederskab markant. Du lærer om ledelsesteori og emotionel intelligens i praksis. Du lærer at bruge projektlederes vigtigste redskab: Dig selv. Du træner at styre et team og god mødeledelse samt får vigtig personlig feedback på din egen adfærd som projektleder. Der bliver også lejlighed til at drøfte mange af projektlederens dilemmaer så det bliver lettere at skære igennem og opnå indflydelse.


Temaer, vi blandt andet behandler:

 • IPMA’s tilgang til dit eget projektlederskab
 • Emotionel intelligens
 • De 6 projektlederstile
 • Projektlederstilens effekt på projektet
 • Mødeledelse og mødefacilitering
 • Facilitering af planlægningsworkshops
 • Træning i al det ovenstående på en case med feedback på din præstation
 • Værktøjer til selvrefleksion.

 

Projektlederuddannelsens modul 5:

Projektgennemførelse og projektøkonomi (2 dage)


På modul 5 får du viden, værktøjer og metoder til at gennemføre et projekt godt. Du lærer at måle fremdriften for at sikre, at projektet forbliver på sporet og ender før deadline og inden for budgettet. Desuden lærer du at samarbejde med styregruppen, og du får indsigt i de beslutningsprocesser, der styrer projektet. Du lærer, hvad en business case består af og hvad der adskiller projektøkonomi fra driftsøkonomi.


Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Håndtering af ændringer i projektet
 • Forhandling og konflikthåndtering
 • Fremdriftsmåling på projektet
 • Håndtering af status- og styregruppemøder
 • Effektiv brug af business-casen som beslutningsværktøj
 • Økonomi- og kvalitetsstyring
 • Afslutning og evaluering af projekter.

 

Projektlederuddannelsens modul 6:

Projekter, forandringer og gevinstrealisering (2 dage)


På modul 6 lærer du hvordan projekter indgår i en større helhed. Du får en god forståelse af programmer og porteføljer, og du lærer, hvordan organisationens strategi realiseres gennem projekter, samt hvordan projekter skal føre til gevinstrealisering, hvilket ofte kræver at forandringer gennemføres. Desuden lærer du at lede forandringer med succes. På modul 6 afsluttes uddannelse med at se fremad på en spændende videre karriere som projektleder.


Temaer, vi blandt andet behandler:

 • Realisering af projektets benefits
 • Forandringshåndtering
 • Projekters kobling til strategien
 • Helhedsforståelse af projektledelse og eget projektlederskab
 • Plan for IPMA’s certificeringsproces
 • Opsamling og overblik over hele uddannelsen.

 

Valgfrit: IPMA®-certificering D i samarbejde med Dansk Projektledelse


På et orienteringsmøde hos Dansk Projektledelse kan du få vejledning i hvilket certificeringsniveau, der er det rigtige for dig. Hvis du vælger ”D” gælder de følgende fire bullets:

 • Introduktionssession:  Vejledning i brugen af selvvurderingsværktøjet “Kompetencer i Projektledelse”. Du arbejder med øvelser i at udfylde CV og selvvurdering, ligesom omfang og form af den skriftlige eksamen forklares. Varighed 4 timer.
 • CV og selvvurdering:  Efter introduktionssessionen udarbejder du CV og gennemfører en selvvurdering af dit vidensniveau, og indsender herefter dette til vurdering af dine assessorer.
 • Skriftlig eksamen:  Eksamen afholdes i Allerød eller Vejle og varer 3 timer. Ingen hjælpemidler er tilladt. Form: Multiple choice-spørgsmål og åbne spørgsmål.
 • Assessorvurdering  Assessorerne samler alle deres vurderinger af dig i et svarbrev, og hvis resultatet ligger over minimumskravet udstedes et certifikat, som er gyldigt i fem år.

Bemærk:  Selve IPMA-certificeringen er et valgfrit tilkøb hos Dansk Projektledelse. En IPMA-D-certificering koster fx 8.500 kr. ekskl. moms hos Dansk Projektledelse. Tager du ikke en IPMA-certificering, sender vi dig et fint bevis på, at du har taget vores uddannelse, så du stadig har papirer på dine kompetencer.


Ønsker du at tage et andet IPMA-niveau end IPMA-D? Læs om de fire IPMA-niveauer her.


Vil du gerne læse mere om, hvad en IPMA er? Hvad er en IPMA-certificering?


 

Spar 5.500 kr. ekskl. moms ved at tilmelde dig projektlederuddannelsen samlet


Du har mulighed for at tage projektlederuddannelsen i to selvstændige bidder, men det vil ende med at koste din arbejdsgiver 50.000 kr. ekskl. moms:

 • Modul 1+2+3:  22.500 kr. ekskl. moms
 • Modul 4+5+6: 27.500 kr. ekskl. moms

Tilmelder du dig i stedet projektlederuddannelsen samlet, koster den  blot 44.500 kr. ekskl. moms (plus evt. IPMA®-certificering til 8.500 kr. ekskl. moms hos Dansk Projektledelse). I sparer således 5.500 kr. ekskl. moms.

%%%Det meningsfulde arbejdsliv
Aros handler om dig og det meningsfulde arbejdsliv. Vi gør op med samlebåndsuddannelser og tager
udgangspunkt i dine behov, forudsætninger og forventninger. Vores håndplukkede undervisere
har alle bevist deres værd – som fagpersoner og formidlere. Med fokus på praksis er de garantien
for håndgribelig viden, der virker ude i virkeligheden.97,9 procent af kursisterne oplever, at undervisningen bliver målrettet netop deres behov. Derfor
er vi ret sikre på din tilfredshed og værdien på dit CV. Det er værktøjer til hverdagen og vitaminer
til dit arbejdsliv. Til alt det, du vil – fra nu af.Læring i optimale omgivelser
Rammerne betyder nu engang noget for læringen, og vi gør os umage for at sikre optimale omgivelser.
I Aarhus afholder vi åbne kurser og uddannelsesforløb på det femstjernede Radisson Blu
Scandinavia Hotel – og i København i vores egne undervisningslokaler nær Amalienborg samt på det femstjernede hotel Marriott på Kalvebod Brygge.

Er I flere medarbejdere fra samme virksomhed, der trænger til ny inspiration og et kompetenceløft,
flytter vi gerne undervisningen ud til jer. Kontakt os på tlf. 70 278 279 for yderligere information
eller et konkret tilbud.