Product image media
Product image media

Udvikling af ledergruppen

25.900,00 kr

Sådan udvikler du din ledergruppe


En velfungerende ledergruppe har afgørende betydning for organisationens performance, og det er derfor værd at investere tid og kræfter i udviklingen af ledelsesteams. Opgaven er ikke let og bliver derfor ofte nedprioriteret – kurset her har fokus på at hjælpe dig med at få brudt opgaven ned i enkeltdele og give dig konkrete værktøjer, du kan sætte i spil

 

Indhold


Målet med kurset er at give dig, der har ansvaret for en ledergruppe, et teoretisk fundament og praktiske værktøjer, som kan være dig en konkret hjælp i arbejdet med udvikling af din ledergruppe. Før, under, mellem og efter modulerne, vil du konkret skulle arbejde med værktøjerne i forhold til din egen ledergruppe, så udbyttet af kurset bliver så stor som muligt.


 

Forløb


Kurset er modulopbygget med 2 moduler af 2 dage. Der er hjemmeopgaver før og efter modulerne og opfølgning på hjemmeopgaverne på modulerne. Hjemmeopgaverne vil være relateret til den enkeltes arbejde med sin ledergruppe.


På modulerne veksler vi mellem fagligt input fra ...%%%

... underviseren, egen refleksion, pardialog, gruppeøvelser og praktisk træning, plenum diskussioner og erfaringsudveksling.


 

Hvem henvender kurset sig til


Ledere af ledergrupper fra forskellige brancher i private og offentlige organisationer, der ønsker at arbejde målrettet på at sikre at arbejdet i ledergruppen er værdiskabende.  

 

Dit udbytte


Du får…


- et opdateret teoretisk fundament for udvikling af ledergrupper,


- konkrete værktøjer der kan sættes i spil i forhold til udvikling af din ledergruppe,


- inspiration fra andre ledere, der arbejder med at udvikle deres ledergruppe.

 

Din virksomheds udbytte


En leder der…


- har de redskaber, der skal til for at skabe en velfungerende ledergruppe,


- skaber et attraktivt miljø for de ledere, der er en del af ledergruppen,


- har en ledergruppe, der bidrager maksimalt til værdiskabelsen i organisationen.

%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.