Product image media
Product image media

Niveau 1: Transition Coach Foundation Coachinguddannelse

12.500,00 kr

Foundation-niveauet er grundlæggende for at forstå Transition Coaching som samtaleform.


Vi sætter fokus på, hvordan denne coaching adskiller sig fra andre samtaleformer i struktur og i udbytte.


Har du alene brug for denne indsigt, kan du stoppe efter dette uddannelsesniveau. Har du brug for mere, kan du fortsætte til næste niveau:
 

 

Forløb


En vekselvirkning mellem:

 • Teoretiske oplæg, præsenteret på en letforståelig måde, der gør det let at omsætte til egen dagligdag
 • Praktiske øvelser, hvor du modtager feedback og evaluerer din egen indsats
 • Refleksioner (individuelle og i par), hvor der skabes nærhed til din dagligdag

Du inddrager din dagligdag direkte ved at skulle optage et par af dine coachingsamtaler, og hvor du evaluerer din præstation i en opgave, der bruges til din skriftlige eksamen.


Du modtager et eksamensbevis efter bestået eksamen.

 

Målgruppe


Coachinguddannelsen ...%%%

... er for alle, der vil bruge coachingmetoden i en forretningsmæssig sammenhæng.


Deltagerne er især ledere, rådgivere eller kommer fra HR.


Uddannelsen er EMCC-akkrediteret, der er et bevis for højt fagligt niveau.


Foundation-niveauet giver dig indsigt i coaching som samtaleform og kan styrke dig i de professionelle samtaler du har i din arbejdsmæssige dagligdag.

 

Før start


Du modtager 70 siders litteratur 4-6 uger inden din deltagelse, som forventes læst.


Herudover skal du medbringe samtalesituationer fra din dagligdag, hvor du selv kunne tænke dig at gøre noget anderledes.


Disse situationer skal kunne bruges i de situationer, hvor vi træner coaching.


 

Dit udbytte

 • Indsigt i coaching som samtaleform også set i forhold til andre samtaleformer
 • Indsigt i, hvad denne samtaleform gør ved samtaleparterne
 • Indsigt til at finde balancen mellem at styre samtalen og at styre indholdet
 • Praktisk træning og feedback på dig selv som samtalepartner

Virksomhedens udbytte

 • Dine styrkede dialogfærdigheder
 • Dit fundament for at skabe tydelighed i lederskabet
 • Din styrkede opmærksomhed på og forståelse af ’den andens’ perspektiv.
 • Din selvindsigt i rollen som dialogpartner
 • Din mulighed for at lade medarbejderne opleve glæden ved at kunne selv
%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.