Product image media
Product image media

PRINCE2® Foundation Online

8.900,00 kr

Som projektleder er det vigtigt at være succesfuld i din projektstyring og få et større forretningsmæssigt udbytte ved blandt andet at eliminere risikoen for fejl og forliste projekter.


 

PRINCE2® Foundation onlinekursus


Giver dig værktøjer til at effektivisere din projektledelse, og du vil få et større forretningsmæssigt udbytte. Du får grundlæggende viden om metoden PRINCE2® og overblik over processen, som hjælper dig med at styre dit projekt sikkert i mål uden at overskride deadlines og budgettet.


Med PRINCE2® som onlinekursus kan du tilgå lektionerne hjemme, på farten eller på arbejdet. Du styrer selv din tid, og har altid undervisningen lige ved hånden. Det giver dig en stor fleksibilitet og ingen behov for at tage flere dage ud af kalenderen for at tage internat.


 

Hvad er PRINCE2®?


PRINCE2® metoden er verdens mest benyttede projektstyringsmetode og er en best practice projektledelsesmetode. Metoden bygger på styring af projekter og støtter projektlederen og styregruppen ved at sikre, at organisationen med roller og ansvar er synlig fra projektets start. PRINCE2® styrker blandt andet roller, ansvar, planlægning, styring, brug af ...%%%

... business case, risici og ændringer.


Med PRINCE2® metoden, får du en procesmodel, der guider dig som projektleder gennem de processer, der nødvendige for at sikre, at dit projekt leverer det resultat, der giver dig og organisationen forretningsudbytte.


Metoden kan anvendes på alle typer af projekter, da det er en generel metode, som kan bruges i alle projekt-sammenhænge. For bedst succesrate, skal metoden tilpasses organisationen den bruges i og det enkelte projekt.


 

Online kursus i PRINCE2® Foundation


PRINCE2® Foundation er et online kursus, hvor du selv styrer din læring og undervisning. Det er derfor nemt at gå til og fra dit kursus.


Online kursus i PRINCE2® Foundation består af:


 

 • 15 lektioner med tekst, videoer, små quizzer, tjeklister og testeksamener (der er kun 13 lektioner i den engelske udgave)
 • Du har mulighed for at tage noter direkte i materialet.
 • Du skal afsætte cirka 35 timer til kurset – alt afhængigt af dit forkundskab til projektledelse og PRINCE2®
 • Du kan selv vælge, om du vil tage kurset på dansk eller engelsk.
 • Adgang med det samme i 12 måneder – så snart du er tilmeldt kurset, får du adgang til din e-learning. På den måde kan du tilgå forløbet, hvor og hvornår det passer dig bedst.
 • En personlig e-coach, som giver dig faglig vejledning og svarer på dine spørgsmål.
 • Adgang til test-eksamener, hvor du får forklaringer til alternativerne og henvisning til PRINCE2®-manualen. Du kan tage test-eksamenerne lige så mange gange, du vil.

 

På PRINCE2® Foundation online kursus lærer du følgende:

 • Processer, principper og temaer i PRINCE2®
 • Definition og indhold af en business case samt udarbejdelse
 • Overblik over processer
 • At sammensætte den rette projektorganisation samt rolle- og ansvarsfordeling
 • Større forståelse for kunden, leverandøren og forretningen
 • Dit produkt og planlægning
 • Tid- og ressourceestimering
 • Kvalitets- og kontrolstyring
 • Analyse og identificering af trusler og muligheder
 • Tilpasning af PRINCE2® til din organisation

 

Få PRINCE2® manualen digitalt eller manuelt


Når du tilmelder dig onlineforløbet PRINCE2® Foundation får du den officielle PRINCE2®-manual. Du kan vælge ved tilmelding, om du vil have manualen manuelt eller digitalt.


 

Hvem henvender kurset sig til?


PRINCE2® Foundation er til dig, som arbejder med projektledelse og gerne vil have en international valideret metode til at planlægge, organisere og styre et projekt fra start til slut.


 

Eksamen


Når du har gennemført alle 15 lektioner i onlinekurset PRINCE2® Foundation går du til certificeringseksamen. Den består af 75 multiple choice spørgsmål. Man skal mindst besvare 50 procent rigtigt for at bestå.


Eksamen tager en time, hvis du tager den på dansk. Den tager en time og et kvarter, hvis du tager den på engelsk, og engelsk ikke er dit modersmål.


Pr. 1. februar 2022 ændrer Peoplecert proceduren for afholdelse af eksamen samt bøger til Prince2® kurser.
Alle eksaminer vil efter 1. februar 2022 være voucherbaseret. Eksamen afholdes kun som online eksamen med en eksamensvagt via webcam.
Den relevante bog for Prince2® kurset følger med sammen med eksamen og leveres som en e-bog. Hvis man ønsker en hardcopy bog, skal denne tilkøbes.

E-bog og eksamen er derfor med i kursus prisen.

Fra 1. februar 2022 er adgang til vores e-læring også inklusiv i prisen på alle Prince2® kurser.


PRINCE2® og PRINCE2 Agile® er registrerede varemærker tilhørende AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Dette kursus udbydes i samarbejde med MetierWestergaard A/S, en uddannelsesorganisation akkrediteret af AXELOS Limited.


 

Dit udbytte


98 procent af kursisterne består forløbet PRINCE2® Foundation online kursus i første forsøg. Efter deltagelse har du blandt fået:

 • En grundlæggende forståelse for at lede og deltage i projekter.
 • En oversigt over processer, temaer og aktiviteter i PRINCE2®-metoden.
 • Større fokus på dine projekter, og hvordan du får dem til at levere tydelige resultater.
 • Kompetencer til at se, hvad der er uhensigtsmæssigt og urealistisk.
 • Nødvendige forkundskaber til at bestå eksamen i PRINCE2® Foundation
 • Stor kendskab til at bygge videre på din PRINCE2® viden med forløbene PRINCE2® Practitioner og PRINCE2® agile.
 • Dokumentation på din deltagelse ved et diplom på din eksamen.

 

Dit virksomheds udbytte


PRINCE2 er en metode, som kan bruges i hele organisationen. Metoden skaber et fælles sprog og større succes i forretningsmålene. Som virksomhed er udbyttet af PRINCE2®:


 

 • Alle taler samme projektsprog og arbejder ud fra de samme principper og processer, så succesraten stiger.
 • En projektstyring, der er kontrolleret og effektiv og reducerer fejl og urealistiske mål.
 • Aftalt leveringstid, projekter der er inden for budgettet.
%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.