Product image media
Product image media

Kursus i forandringsledelse

18.900,00 kr

Forandringsledelse – fremtidens strategiske ledelseskompetence.

Kom og få operationelle og implementer bare redskaber til at designe, drive og forankre forandringer.


 


Udvikling ER forandring


Udvikling af din forretning og din organisation er at gøre dine processer og produkter billigere, smartere, hurtigere, bedre etc. – og det betyder forandringer for dig og dine medarbejdere.


Vi giver dig redskaber, som lærer dig, hvordan du som leder, projektleder eller forandringsagent udvikler din evne til at implementere forandringer og skabe ny motivation og energi i din organisation.


Forandringsprocesser er læreprocesser, hvor vi hele tiden navigerer mod målet i f.t. den virkelighed der er og opstår undervejs.


 


Garanti


Forandringsprocesser er komplekse og målsætninger flyttes og justeres altid – så vi kan ikke give dig en garanti for en 100% succesfuld implementering af dit forandringsprojekt – men vi kan give dig en garanti for, at du får en værktøjskasse der forøger dine muligheder for implementering betragteligt og gøre det nemt at lede forandringer.


 

Forløb

...%%%

...
Dit eget forandringsprojekt


Kurset varer 2 + 1 dag. Du arbejder med dit eget forandringsprojekt eller din konkrete udfordring, således at kurset vil skabe direkte fremdrift for dit projekt. Dagene er intensive, og vi bruger ny viden og teori sammen med øvelser, gruppearbejde, erfaringsudveksling, diskussion og refleksion.

De mange praktiske øvelser gør dig i stand til at gå direkte hjem i organisationen og lede forandringer på en ny og bedre måde.


Værktøjskassen er fyldt med velafprøvede, simple og skalérbare værktøjer – der kan bruges til små som store forandringsprocesser.


 

Indhold


Forandringsrejsen - v i tager dig med på en rejse


Rejsen indeholder hvordan du planlægger og designer en forandringsproces – og ikke mindst hvordan du får sat rejsen i gang og navigerer undervejs således at vi når vores destination.


Forandringens dynamikker – Hvad er det der kan gøre forandringer nemme – og svære? Hvordan skaber du energi i en forandringsproces?
Målsætning - Hvordan opsætter jeg et motiverende mål for forandringen?
Konsekvensanalyse - Hvad i organisationen vil forandringen påvirke – hvad vil den ikke påvirke?
Interessentanalyse – Hvem er mine stakeholders – og hvordan bruger jeg dem aktivt til at fremme mit projekt?
Forandringskommunikation – Hvordan får jeg ”solgt billetter” til min forandringsrejse?
Forandringsresistens – Hvordan håndterer jeg modstand i min organisation?
Hvordan leder jeg dem sikkert gennem rejsen – og opretholder momentum?
Du arbejder aktivt både med cases – men fokus er på dit eget projekt eller udfordring gennem hele forløbet, og I lærer af hinandens projekter og problemstillinger.


 

Målgruppe

 • Du er en der står overfor eller midt i en forandringsproces og har brug for konkret sparring og input.
 • Du er sandsynligvis mellemleder, specialistleder, HR- eller projektleder, og du er involveret i at gennemføre forandringer i din egen organisation.
 • Du er en der vil dygtiggøre dig og udvikle din evne til at lede forandringer.

 

Dit udbytte

 • Du får konkrete værktøjer til at planlægge og gennemføre forandringer og til at lede medarbejderne og interessenterne igennem forandringsprocesserne.
 • Du får indsigt i, hvordan du håndterer eventuel modstand og hvordan du vender denne modstand og usikkerhed til ny motivation og energi.
 • Du lærer om effektiv forandringskommunikation, og hvordan du inddrager din organisation i at skabe forandringer, der holder.
 • På kurset vil du erhverve viden om – og færdigheder til at arbejde med de teoretiske redskaber til at implementere din egen forandringscase.
 • Du vil få værktøjer til at forankre beslutningsprocesser i en forandringsproces.
 • Du vil lære om, hvordan man får forankret forandringer i en ny kultur.

 

Virksomhedens udbytte

 • En eksekveringskraft i forandringsprocesser
 • En rådgiverkapacitet i f.t. forandringsprocesser.
 • Et højere momentum og en bredt funderet implementering af forandringer.
 • Der etableres en ny forankret kultur, hvor ledelsen står i spidsen
 • Det ledelsesmæssige niveau igennem forandringer højnes

 

Hvorfor er forandringsledelse vigtigt?


Forandring i organisationer har alle dage været et grundvilkår for en bæredygtig vækst og en sund virksomhed. Hvor forandringer dog tidligere ofte har været præget af god tid og langsommelige processor, har den teknologiske udvikling sat forandringsprocesserne under pres. Det ændrer vores måde at leve, omgås og drive forretning på, og netop som du føler, at du har fundet dig til rette i den nye virkelighed, så sættes den igen under pres med nye forandringer. Det kan være svært at følge med.


 

Modstand er et grundvilkår i forandringsprocessen


Med forandringer følger ofte utryghed og derfor også modstand. Forandringsledelse har til formål at give dig redskaber til at kunne styre forandringsprocessen og lede alle involverede parter og interessenter sikkert og trygt igennem forandringen. Det er dog næsten umuligt at gennemføre en forandringsproces uden modstand. Det, der betyder noget, er, hvordan du håndterer den. Modstand er typisk en reaktion på utryghed, som er helt naturlig i en større forandringsproces, og derfor skal du som leder tage den seriøst.


 

Hvornår har jeg brug for forandringsledelse?


Forandringsledelse er relevant for dig, der står i en situation, hvor du ikke på forhånd kan definere præcist, hvor i som virksomhed ender, fordi processen afhænger af interessenternes deltagelse. Uden den nødvendige ledelse gennem disse processer, kan forandringerne helt udeblive grundet forkert håndtering af frustrationer og forhindringer. Gennem kurset i forandringsledelse vil du blive klædt på til at skabe en forandringskultur og etablere den solidt i organisationen.

%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.