Product image media
Product image media

Bygningsfysikuddannelsen

69.000,00 kr

Indhold

Uddannelsen består af 7 fagmoduler og afsluttes med en skriftlig eksamen. Udgangspunktet for hvert fagmodul er de lovmæssige krav inden for hvert enkelt fagområde. Du får indsigt i teorien bag kravene og får anvist metoder til, hvordan de kan opfyldes. Undervejs i undervisningen vil der indgå masser af eksempler og praktiske opgaver.

Brand


Du får en grundig gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger og du lærer, hvordan en brand kan udvikle sig og sprede sig samt hvordan sikkerheden kan eftervises for både personer og bærende konstruktioner.


Næste kursus: 23. - 24. august 2022

Bygningsmaterialer


Kurset omhandler alle de gængse bygningsmaterialers egenskaber, og du får desuden indsigt i levetider, bæredygtighed, LCA, bortskaffelse og genanvendelse mv.


Næste kursus: 13. - 14. juni 2022
Afholdes også: 3. - 4. oktober 2022

Indeklima


Du lærer, hvordan indeklimaet påvirker os og hvordan indeklimaet kan måles. Du lærer også, hvordan indeklimaproblemer kan afhjælpes og løses.


Næste kursus: 21. - 22. juni 2022


Lys


Du lærer ...%%%

... om lysmæssige forhold i forbindelse med projektering af bygninger, og om belysningskilder og belysningsanlæg i bygninger.


Næste kursus: 17. - 18. august 2022Fugt i bygninger


Du lærer om fugttekniske forhold og ser praktiske eksempler på løsning af fugt- tekniske opgaver. Du bliver også orienteret om undersøgelsesmetoder og måle- udstyr.


Næste kursus: 15. - 16. marts 2022
Afholdes også: 27. - 28. september 2022

Lyd


Du lærer, hvordan støj påvirker mennesker og om principperne for støjdæmpning i bygninger og i det eksterne miljø. Du lærer også om hvilke akustiske krav, der skal opfyldes i typiske bygningsprojekter.


Næste kursus: 4. - 5. oktober 2022

Energi


Du lærer om de energimæssige forhold i forbindelse med projektering af nye bygninger eller energirenovering af eksisterende bygninger i forhold til de nye, skærpede energikrav.


Næste kursus: 30. - 31. maj 2022Eksamen


Til den afsluttende eksamen bliver du testet med udgangspunkt i en virkelig bygning, så eksamenssituationen bedst muligt simulerer de projekter, du vil komme ud for. Du får udleveret plan- og snittegninger og bliver testet i hele pensum og i din tværfaglige forståelse.


For at kunne gå til eksamen skal alle prøver på fagmodulerne være bestået.

Næste eksamen: 7. juni 2022 samt 5. december 2022

 


Du lærer om sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får bl.a. viden om farlige stoffer og anvisninger til, hvordan de skal håndteres.


Næste kursus: 25. - 26. april 2022


Afholdes også: 21. - 22. november 2022