Product image media
Product image media

Autodesk Inventor Grundprincipper

9.600,00 kr

Efter en grundlæggende introduktion til Autodesk Inventor, vil kursisten få viden om blandt andet konstruktion af emner, parametri, arbejdsplaner og samlings-konstruktioner i Autodesk Inventor. Der er 30 dages fri support efter kurset i relation til det underviste materiale. På den måde er vi sikre på at du kommer bedst mulig i gang med dine nye teknikker og værktøjer. Denne support skal foregå via support@invent.dk.

Kurset henvender sig til helt nye brugere, som ikke før har arbejdet med Inventor.

Du har et grundlæggende kendskab til Windows på brugerniveau, samt tegnings- og konstruktionsforståelse. Du behøver ikke at kende Inventor på forhånd, men det er en fordel, at du er vant til at læse produktionstegninger, og at du kender til konstruktioner inden for f.eks. maskin- og design.

  • Grundlæggende part konstruktion
  • Grundlæggende samlings konstruktion
  • Anvende Inventors bolt katalog (Content Center)
  • 2D dokumentation af emner og samlinger
  • Styklister og tilpasning af din stykliste


Kurset baseres på InventorBogen, som du får tildelt på kurset. Kurset veksler mellem teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. Undervejs sørger underviseren for, at du er på rette spor og retter eventuelle uhensigtsmæssigheder løbende.