Product image media
Product image media

ISO/IEC 27002 Diplomkursus

12.950,00 kr

Dette 2-dages kursus lærer dig at anvende det nye sæt af foranstaltninger, som følger med 2022-udgaven af ISO/IEC 27002. Vi stiller skarpt på den nye tematiske struktur, dykker ned i anvendelsen af attributter og giver dig selvfølgelig en grundig indføring i standardens opdateringer og nye foranstaltninger. Tilknyttede opgaver og øvelser sikrer, at du formår at overføre arbejdet til din egen organisation efterfølgende, fx at ved kunne omstrukturere din organisations nuværende SoA-dokument og sætte ord på de konkrete initiativer, som følger med jeres tilvalgte foranstaltninger. Endelig giver kurset dig mulighed for at sparre og networke med de øvrige deltager. Som afslutning følger en eksamen, som måler på dine erhvervede færdigheder.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere eller ledere, som indtager en rolle i forhold til organisationens beskyttelse af sine informationer, fx informationssikkerhedskoordinatorer, it-chefer, CISO, compliance-medarbejdere, DPO'er projektledere eller proces-, data-, system-, eller risikoejere.

Forudsætninger

Ingen - dog er det en fordel hvis deltageren allerede har kendskab til anvendelsen af ISO/IEC 27002.

Kursusmål

 • Overblik nye organisatoriske, tekniske, fysiske og adfærdsmæssige foranstaltninger.
 • Indsigt i brugen af attributter til mapning til andre udbredte sikkerhedsframeworks.
 • Redskaber til at opdatere jeres nuværende SoA-dokument.
 • Viden om anvendelsen af ISO/IEC 27002 i forhold til privatlivsbeskyttelse.
...%%%

...

Kursusindhold


DAG 1

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Velkomst
 • 09:05 Introduktion til den nye ISO/IEC 27002 – anvendelse af temaer, attributter og annekser
 • 10:30 Tema 1: organisatoriske foranstaltninger
 • 12:30 Frokost
 • 13:15 Tema 1: organisatoriske foranstaltninger (fortsat)
 • 14:15 Tema 2: adfærdsmæssige foranstaltninger
 • 15:00 Tema 3: fysiske foranstaltninger
 • 16:00 Opsamling


DAG 2:

 • 08:30 Morgenmad
 • 09:00 Repetition
 • 09:15 Tema 4: Tekniske foranstaltninger
 • 12:30 Frokost
 • 13:15 Anvendelse af Anneks A og B samt opdatering af SoA-dokument
 • 14:15 Kobling til privatlivsbeskyttelse, CIS 20 og statens minimumskrav.
 • 15:00 Eksamen
 • 16:00 Resultater og feedback   
Du modtager et digitalt diplom, hvis du består eksamen.

Du modtager kursuspræsentationen, den nye ISO/IEC 27002-standard og tilhørende øvelser i pdf-format.Om underviseren

Underviser: Majken Prip

Majken er konsulent i Dansk Standard, underviser i Informationssikkerhed og rådgiver virksomheder og organisationer i forhold til praktisk opbygning, implementering og udvikling af ledelsessystemer for informationssikkerhed. Majken har solid erfaring fra både den offentlige og private sektor, og kender til de udfordringer, der opstår som led i implementering af standarders krav, samt hvordan de kan håndteres.