Product image media
Product image media

Ledelseskommunikation for teknikere

6.500,00 kr

På dette et-dags kursus bliver du klædt på til at tage cyber-drøftelserne med ledelsen, så de med åbne øjne kan træffe velinformerede beslutninger på vegne af organisationen. Helt konkret får du indsigt i, hvordan du mest effektivt får fortalt ledelsen, hvorfor det er vigtigt at få ressourcer til at håndtere både generelle og specifikke trusler mod organisationens sikkerhed.

Teknikere der ønsker at gøre deres ledelse klogere på cybertruslen, hvordan den reelt kan påvirke deres organisation, og hvad der konkret kan gøres for at stå stærkere i tilfælde at cyberangreb.

Der er ingen forudsætninger for deltagelse i kurset. Det er således ingen forudsætning, at du har kendskab til hverken cyber- eller informationssikkerhed eller ledelseskommunikation om samme. Fokus er på kommunikationen til topledelsen af komplicerede emner frem for indgående tekniske drøftelser.

 • Ledelsesforankring og RACI-modellen
  • Hvor er det endelige ansvar placeret, og hvad er vigtigst for modtagerne?
 • Trusselsbilledet
  • Hvordan får vi koblet aktuelle trusler til ledelsens dagsorden?
 • BMV-modellen
  • Hvordan overbeviser vi ledelsen om, at cybertruslen er reel, hvilke interesser den vil påvirke og hvordan?
 •  Risikovurdering og -håndtering
  • Hvordan præsenterer vi på en overbevisende måde, hvad der bør gøres for at etablere et passende sikkerhedsniveau?  
 • Return on Security Investment
  • Hvad skal vi svare, når ledelsen spørger, hvad det koster at være sikker?


Kursusform: ...%%%

...

Du bliver introduceret for de helt grundlæggende elementer i ledelseskommunikation af styring af cyber- og informationssikkerhed. Når der er etableret en solid grundforståelse for teorien, vil denne blive afprøvet med cases fra den virkelige verden tilpasset de enkelte kursisters organisationer og brancher. Derudover vil der løbende være quizzer for at styrke deltagerens paratviden. 


Underviser: Daniel Hartfield-Traun
Daniel direktør i LegalTech Denmark, der udvikler software til strategisk ledelse af cyber- og informationssikkerhed samt GDPR. Desuden rådgiver han både store og små, offentlige og private organisationer om praktisk cyber- og informationssikkerhed. Daniel er desuden ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor han underviser i og er medforfatter til lærebøger om informationssikkerhed. Finansministeriets koncern, navnlig Digitaliseringsstyrelsen, hvor han arbejde med cyber- og informationssikkerhed på tværs af stat, regioner og kommuner.