Product image media
Product image media

Kursus for ledere med og uden personaleansvar, hvor du træner en styrkebaseret dialog

6.500,00 kr

I rollen som leder med og uden personaleansvar er der mange krævende dialoger med kolleger, som skal lykkes, for opnå succes i jobbet. Du indgår i mange relationer, hvor det er afgørende at de interpersonelle dialoger bliver taget på en måde, hvor der er noget på spil for den enkelte. IDG udbyder et målrettet træningsforløb til ledere med og uden personaleansvar, som ønsker at blive kompetente i gennemførelsen af interpersonelle samtaler, hvor parterne i samtalen opnår succes. Træningen er programsat som et intensivt 1-dagsforløb, som foregår i en vekselvirkning mellem faglige oplæg og træning i grupper. Dagen er sat sammen i en kombination af træning i en digital ledersimulator (Avatarbasert og gamification), et solidt teoretisk fundament og vores undervisers egne praktisk erfaringer fra deres ledelseskarrierer.

Ledere på alle niveauer og ledere uden personaleansvar (ledere af værdikæder, projekter, processer mm). Alle der har brug for at træne kompetencen i den værdiskabende samtale og deltage aktivt i lærende dialog de øvrige kursus deltagere.

Du er, som menneske nysgerrig på at blive mere kompetent til at gennemføre styrkebaserede dialoger med de mennesker, som du indgår i relation med for at skabe værdi for kolleger, kunder ...

%%%

... og slutbrugere af din virksomheds produkter.


I løbet af dagen vil du blive introduceret til og arbejde med: 

  • Etablering af psykologisk sikkerhed i relationer
  • Etablering af indsigt gennem spørgeteknikker
  • Etablering af gensidighed for at skabe løsning
  • Etablering af commitment til at gennemføre ændring
  • Skabe læring gennem dialog om de gode valg af spørgsmål og disponering af samtalen
  • Gennemføre en lærende gruppesimulering om gennemførelse af en nødvendig samtale
  • Gennemføre en lærende gruppesimulering om gennemførelse af en udviklingssamtale

Træningen giver dig et fundament til at indgå i samtaler med en styrkebaseret tilgang. Herudover har du en solid måde at disponere samtalen og et billede af hvilke type af spørgsmål du skal bringe i anvendelse i de forskellige faser i dialogerne.
 


Underviser: Mogens Steffensen


Mogens er partner i Assessit Danmark som udvikler ledersimuleringssoftware baseret på en transformativ og styrkebaseret tilgang. Desuden rådgiver og gennemfører han forretningsudviklingsprocesser af digital transformativ karakter samt teamudviklingsprocesser. Erfaring fra stillinger som koncernpersonalechef i Nykredit, HR-direktør i JN Data, IT-direktør i Eniig og endelig som partner i konsulenthuset Assessit. Hans faglige baggrund kommer fra HD i regnskab, E*MBA i forandringsledelse, Topleder- og bestyrelsesuddannelse fra Insead mm.