Product image media
Product image media

SAFe® Agile Software Engineering

14.900,00 kr

På kurset SAFe® Agile Software Engineering får du kompetencer til at kunne levere software løsninger i høj kvalitet, hurtigere og med større forudsigelighed.


 

Udbytte


På kurset vil du lære om moderne principper og praktikker såsom XP, BDD, TDD, Contiuous Value Flow of Built-in-Quality. Du får på kurset følgende udbytte:

 • Forståelse for hvordan man bygger et team miljø og infrastruktur til afvikle test-first principper
 • Forståelse for hvordan man benytter BDD til at skabe fælles forståelse.
 • Hvordan man laver build-in-Quality igennem hele Contiuous Delivery Pipelinen.
 • Du ved hvordan man planlægger og eksekverer iterationer og program increments (PI’s)
 • Du ved hvordan man laver løbende forbedringer.

Målgruppe


Kurset henvender sig til alle roller i et agilt team eller for dem som har berøring med de agile teams. Du kan både være forretningsanalytiker, udvikler, Tester, Scrum Master eller Product Owner.

Kursusform


På 2 intensive dage vil du blive undervist i de emner, som indgår i eksamen. Kurset indeholder både teoretisk gennemgang, praktiske øvelser og diskussion. Der ...%%%

... vil generelt være høj deltageraktivitet. Undervisningen foregår på dansk men materiale og eksamen foregår på engelsk.

Eksamensform


Eksamen gennemføres selvstændigt op til 30 dage efter kurset. Eksamen foregår online uden hjælpemidler på Scaled Agiles platform. Her findes i øvrigt også ekstra materialer og prøveeksamener som man kan bruge til at forberede sig på eksamen. Eksamen er en Multiple Choice (1 svar) og Multiple select (flere svar) eksamen med 60 spørgsmål, hvor du skal have 42 rigtige for at bestå. Du har 120 minutter til at løse eksamen.

Underviser


Vores undervisere har flere års erfaring med agil transformation og  SAFe i forskellige virksomheder. De har desuden rutine i at undervise i SAFe samt coachet både ledere og agile teams, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice. Læs mere om vores vores undervisere her.

Kursets indhold

 • Principper og praktikker til Build-in-Quality
 • Accelerating flow
 • Test-first principper og arkitektur
 • Udforskning af User Stories
 • Fælles forståelse med BDD (Behavior-Driven Development)
 • Byg systemer med kodekvalitet
 • Byg systemer med designkvalitet
 • Implementering af kvalitet

  Varighed


Kurset varer 3 dage, samt en efterfølgende eksamen.


(OBS: Aftenhold er over 4 dage).