Product image media
Product image media

Koordinatoruddannelsen

22.500,00 kr
 

Den ansvarlige nøglemedarbejder


Som koordinator har du en udfordrende og vigtig rolle i organisationen, hvor du arbejder i et spændingsfelt mellem struktur og uformel ledelse. Du arbejder ofte tæt sammen med en række af organisationens ledere og medarbejdere. For at styrke dig i denne rolle er det væsentligt, at du forstår rollens opgaver og udfordringer, samt at du får de rette værktøjer til at kommunikere ligeværdigt og på en overbevisende måde, så du med gennemslag sætter retning, og håndterer konflikter.


 


Uddannelsen giver dig en værktøjskasse, der ruster dig til at lede og motivere kollegaer og medarbejdere til at nå aftalte mål i en god balance.


Koordinatorrollen er en fantastisk rolle at have, når du har overskuddet, der giver dig mulighed for at løfte det ansvar, rollen kræver.


 


Koordinatoruddannelsen er for dig, der i det daglige ar- bejder som PA/chefsekretær, receptionist, assistent eller koordinator, og som gerne vil udvikle dine personlige og faglige kompetencer. Du har allerede, eller er på vej til en central koordinerende og planlæggende ...%%%

... rolle i organisa- tionen og arbejder dagligt med at kommunikere på flere niveauer.

 


Ved at tage koordinatoruddannelsen vil du opnå:


•    Stærke redskaber til at arbejde effektivt og målrettet med koordinering og opgavestyring
•    Bedre overblik og overskud i dagligdagen
•    Øget personlig gennemslagskraft gennem selvindsigt og adfærdsforståelse
•    Stærkt indblik i kommunikationsredskaber, både fysisk og virtuelt
•    Færre konflikter og redskaber til at løse de konflikter, der kommer
•    Viden og værktøjer til at begå dig i den virtuelle verden
•    At blive en kompetent og effektiv mødeleder
•    Sundere relationer og et bedre arbejdsliv

 


Din arbejdsplads vil få en medarbejder, som:


•    Effektivt kan håndtere tilstedeværende ressourcer. 
•    Sikrer godt samarbejde, gode relationer og styring på tværs af organisationen
•    Tager ansvar og skaber ”drive” både på opgaver og organisation
•    Har en stor selvindsigt og kan begå sig både på strategisk, taktisk og operationelt niveau
•    Kan gribe bolde og sikrer at aftalte mål og resultater nås

 

 


Koordinatoruddannelsen er planlagt som en spændende og indholdsrig uddannelse, hvor programmet tager dig rundt om vigtige emner som kommunikation, konflikthåndtering, virtuelle relationer, selvledelse, delegering m.m. Indholdet er baseret på er- faring fra mange års praksis i koordinator- roller og feedback fra tidligere kursister. Sel- ve uddannelsens form er aktiv, involverende og lærende, og vi lover, du går hjem med ny inspiration og gode værktøjer, du kan tage i brug med det samme

 

 

Din rolle som koordinator
•    Koordinatorens arbejdsopgaver
•    Personlig power og positiv tilgang til job og udfordringer 
•    Håndtering af forandringer
•    Vilkår, indflydelse, kontrol
•    Motivation og uformel ledelse
•    Selvledelse – personlig effektivitet


 


Forstå din opgave og stå stærkt i din rolle


 

Forventninger, udfordringer og kravhåndtering i organisationen
•    Markedsføring af egen rolles arbejdsopgaver i organisationen
•    Organisationsforståelse – forventningsafstemning
•    Opgaveanalyse - ressourcer og kompetencer
•    Stakeholder management 
•    Delegering og overlevering  Skab motivation og engagement 


 

Kommunikation
•    Personlig gennemslagskraft
•    Opgaveforståelse, spørgeteknik og lytteevne
•    Adfærdsbestemt kommunikation
•    Situationsbestemt kommunikation
•    PræsentationsteknikNå mål og resultater gennem kommunikation


Konflikthåndtering
•    Forståelse for konflikter og konflikters udvikling
•    Indsigt i konfliktløsningsmodeller
•    Assertiv og effektiv kommunikation
•    Indvendingsbehandling
•    Motiv og adfærd


 


Håndtér modstand og forhindringer effektivt


 

Projektkoordinering

•    Forskel mellem drift og projekt
•    Målsætning og Milestones
•    God mødeledelse 
•    Relationer og ledelse – fysisk og virtuelt
•    Projektstyringsværktøjer


 


Fasthold overblik gennem effektiv styring og kontrol 


Din personlige handlingsplan

Sæt mål for din udvikling, og skab tiden til at indfri dem


Mulighed for certificering baseret på egen erhvervscase

 

 


Uddannelsen afholdes som eksternat over 3 x 2 dage, hvor undervisningen vil være på følgende tidspunkter:


1. dag: Kl. 09:00-16:30
2. dag: Kl. 09:00-16:30


 


Hvis du efter uddannelsen ønsker en certificering, afholdes dette virtuelt 4 uger efter sidste undervisningsdag.


 


Certificeringen, som er frivillig, er inkluderet i prisen.

%%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.